Planong kasunduang militar ng Japan at Pilipinas, binatikos

,

Binatikos ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ang planong pagpupulong ni Ferdinand Marcos Jr at Fumio Kishida, punong ministro ng Japan, na gaganapin sa Pilipinas sa darating na Nobyembre 3. Nakatakdang pagkaisahan dito ang isang military access agreement o “visiting forces agreement” na magpapahintulot sa “pagbisita” at pagpasok ng mga pwersa ng Japanese Self-Defense Forces sa bansa sa tabing ng paglahok sa mga ehersisyong militar.

“Ang kasunduang panseguridad na ito ay bahagi ng buong network ng US sa rehiyon, kung saan ang Japan ay nagsisilbing tau-tauhan ng US at ang Pilipinas bilang mahalagang pyesa sa makinarya ng gera ng US sa rehiyon,” ayon sa pahayag ng Bayan.

Anito, pinapapaniwala ang mamamayang Pilipino na ang mga kasunduan at ehersisyong militar na ito ay may layuning protektahan ang bansa sa China, ngunit katunayan ay nagsisilbi lamang sa pagtataguyod ng hegemonya ng US sa buong Asia-Pacific.

Liban pa sa kasunduang ito, nakatakda ring bigyan ng mga kagamitang militar ng Japan ang Pilipinas kabilang ang mga maritime surveillance radar. Bahagi ito ng Official Security Assistance na inilunsad lamang ng Japan noong Abril. Ang Pilipinas ang unang bansang makatatanggap ng suportang ito.

Giit ng Bayan, imbes na panibagong kasunduang militar ang pag-usapan, dapat igiit ng gubyerno ng Pilipinas sa Japan ang paghingi ng tawad at pagbibigay ng danyos sa mga biktima ng panggagahasa at pagmamalupit ng mga pwersa ng Japan sa mga Pilipina noong World War 2. “Paano natin naatim bilang bansa na imbitahan ang mga tropa ng Japan sa Pilipinas gayong ang mga Pilipinong inabuso noong panahon ng gera ay hindi pa rin nakatatanggap ng hustisya?” ayon pa sa grupo.

Sa isang 19-pahinang desisyon ng United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women noong Marso, pinuna nito ang gubyerno ng Pilipinas sa kabiguang bigyan ng hustisya at tulungan ang mga “comfort women” na biktima ng panggagahasa ng mga sundalong Hapon noong sinakop nila ang Pilipinas.

AB: Planong kasunduang militar ng Japan at Pilipinas, binatikos