Planong pambobomba ng 2nd IB sa Masbate, napaatras

,

Pansamantalang napaatras ng mga Masbatenyo ang planong pambobomba ng 2nd IB sa Mt. Uac at Mt. Bagulayag sa Masbate island na isasagawa sana noong Setyembre 16-18. Napaatras ang pambobomba sa harap ng mahigpit na pagtutol ng mga residente sa mga bayan ng Milagros, Uson at Mobo.

Batid nila na layuning ng pambobomba na takutin at itaboy ang mga residente para malayang makapasok ang operasyong mina sa kabundukan, partikular ang Filminera-Masbate Gold Project ng Filminera Resources Corporation (FRC).

Hinamon ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)-Masbate ang mga residente na ibayong pahigpitin ang kanilang pagkakaisa para tuluyang pigilan ang planong bombahin ang kabundukan na iniusod sa Setyembre 23.

“Hindi dapat magpapakampante ang masang Masbatenyo dahil hindi basta na lamang isusuko ng FRC ang balak nitong dambungin ang kayamanan ng Masbate,” ayon sa PKM-Masbate.

Noong Setyembre 16, tinambakan ng mga sundalo ang mga komunidad sa paanan ng Mt. Uac at Mt. Bagulayag para maghasik ng takot. Hinalihaw ng mga pasistang tropa ang apektadong mga barangay na mahigpit na tumututol sa hibang na planong pagwasak sa kabundukan. Bago nito, walang patumanggang nagpapaputok at nanindak ang mga sundalo mula Setyembre 14-16 sa Barangay Paguihaman, Uson.

Nanawagan din ang PKM-Masbate sa ibang mga organisasyon na suportahan ang laban ng mga residente laban sa pagwasak sa kanilang kabundukan at kabuhayan, at manindigan laban sa paglabag ng mga sundalo sa karapatang-tao.

AB: Planong pambobomba ng 2nd IB sa Masbate, napaatras