Pwersahang pagsasara ng Israel sa Al Jazeera, binatikos

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa mismong Pandaigdigang Araw ng Malayang Pamamahayag noong Mayo 5, pwersahang pinatalsik ng Zionistang Israel ang telebisyong Al Jazeera sa loob ng bansa. Sinalakay at isinara ng mga pwersa nito ang mga upisina nito sa loob ng Israel, ipinasara ang kanilang website, at pinagbawalan ang lahat ng mga mamamahayag nito na mag-ulat sa mga pangyayari sa Gaza mula sa loob ng Israel.

Tinawag ng Foreign Press Association ang pagpapasara bilang “madilim ng araw para sa midya” at binatikos ang pagsikil ng gubyerno ni Benjamin Netanyahu sa malayang pamamahayag.

Noon pang Abril 1 iginawad ng parlamento ng Israel ang awtoridad kay Netanyahu na isara ang naturang istasyon dahil banta diumano ito sa seguridad ng Israel. Tinawag nitong “tagapagsalita ng Hamas” at “panunulsol ng karahasan laban sa mga pwersang Israeli” ang masinsing pag-uulat ng Al Jazeera sa krimen ng henosidyo sa Gaza at West Bank sa nakaraang pitong buwan. Sa panahong ito, sadyang tinarget ng Israel ang mga mamamahayag ng istasyon sa Gaza, pati ang kanilang pamilya. Hindi bababa sa pitong mamamahayag nito ang sadyang binomba at pinatay, at marami ang ginipit.

Tinawag ng Al Jazeera na “mapanganib at katawa-tawang kasinungalingan” ang pagbansag sa Israel dito bilang banta sa seguridad.

“Mariing kinukundena ng Al Jazeera Media Network at itinatawil ang kriminal na aktong ito na labag sa karapatang-tao at sa batayang karapatan sa impormasyon,” ayon sa kumpanya sa isang pahayag. “Pinatitibay ng Al Jazeera ang karapatan nitong magpatuloy na maghatid ng balita at impormasyon sa mundo.”

Kinundena rin ng UN High Commission on Human Rights ang pagsasara at sinabibg susi ang isang malaya at independyenteng midya sa pagtitiyak ng transparency at pananagutan. “Ang kalayaan sa pagpapahayag ay isang batayang karapatang-tao,” anito.

Nagbabala naman ang Committee to Protect Journalists na masamang pangitain ang ginawa ng Israel sa Al Jazeera sa iba pang mga internasyunal na media outlet na may operasyon sa Israel.

Kritikal ang naging papel ng Al Jazeera sa pag-uulat ng mga pangyayari sa Gaza laluna sa pagsubaybay sa mga pangyayari sa mga sibilyang Palestino sa araw-araw. Bagamat sarado na ang upisina nito sa inokupang teritoryo ng Israel, nananatili ang mga website nito at broadcast sa iba’t ibang bahagi ng mundo.

Ang Aljazeera Media Network ay itinayo at pinopondohan ng gubyerno ng Qatar para magbalita ng mga nagaganap sa Middle East. Noong nakaraang taon, sa simula ng kampanyang henosidyo, hinarang din ng Israel ang broadcast ng AL Mayadeen, isang news channel na nakabase sa Lebanon.

AB: Pwersahang pagsasara ng Israel sa Al Jazeera, binatikos