Redtagging ng NTF-ELCAC sa MSU-IIT, inalmahan

,

Binatikos ng konseho ng mag-aaral ng Mindanao State University-Iligan Institute of Technology at ng iba’t ibang organisasyon sa loob ng unibersidad ang isinagawang “pulong oryentasyon” ng National Task Force (NTF)-Elcac sa harap ng mga estudyante ng unibersidasd para sa National Service Training Program noong Setyembre 4.

Ginamit ng NTF-Elcac ang oryentasyon para malisyosong iugnay ang Kabataan Partylist at Bayan Muna sa armadong kilusan. Binansagan nitong “terorista” sina dating Rep. Carlos Zarate at Rep. Sarah Elago. Ang presensya ng NTF-Elcac sa oryentasyon at lantarang pag-redtag at kaakibat nitong intimidasyon sa mga estudyante ay direktang atake sa kalayaang akademiko ng unibersidad.

“Mariin naming kinukundena ang mga larawan at pahayag ng redtagging sa oryentansyon,” pahayag ng konseho ng mga mag-aaral sa College of Arts and Social Sciences ng unibersidad.

Kinundena rin ng alyansang Students’ Alliance for the Advancement of Democratic Rights (STAND – IIT) ang naganap na pang-aatake. “Matagal nang ginagamit ang red-tagging para supilin ang mga kritikal na ideya,” ayon sa STAND-IIT. Pinangalanan noon ng rehimeng Duterte ang MSU-IIT bilang isa sa mga institusyon na inakusahang “breeding ground” para sa rekrutment ng mga komunista.

Ayon sa KASAMA (Kataastaasang Sanggunian ng mga Mag-aaral), ang red-tagging at paninira sa mga progresibong partido ay nagdulot ng demoralisasyon at troma sa mga estudyanteng dumalo sa oryentasyon. Naninindigan ang konseho na hindi terorismo ang aktibismo at ang pagtataguyod nito sa kalayaan sa pagpapahayag at karapatan ng mga estudyante na makisangkot sa komunidad, laluna sa pagpapanawagan ng hustisya para sa mga biktima ng inhustisya, anito.

Kinilala din nito ang pahayag ng chancellor ng unibersidad na si Alizedney Ditucalan kung saan nilinaw niya na “hindi kinakatawan” ng mga presentasyon ng NTF-Elcac ang pananaw ng unibersidad. Aniya, pinahahalagahan ng unibersidad ang “free market of ideas” at lahatang-panig na pag-unlad ng mga estudyante.

AB: Redtagging ng NTF-ELCAC sa MSU-IIT, inalmahan