Tamang kabayaran at iba pang karapatan, naigiit ng mga manggagawa ng BMEG

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Naigiit ng 104 manggagawa ng B-MEG, pagawaan sa Freeport Area of Bataan (FAB) sa Mariveles, Bataan, ang pagbibigay ng kanilang separation pay at backpay, at natulak ang pagre-remit ng kontribusyon sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth, matapos ang dayalogo sa pagitan nila at ng labor agency na Delta 5 Manpower Agency. Makukuha nila ang mga kabayarang ito sa Hulyo.

Nagbigay-pugay ang Nagkakaisang Manggagawa ng FAB (NMFAB) sa tagumpay na ito ng mga manggagawa. “Pinatunayan ng mga manggagawa ng BMEG na kung magkakaisa ang lahat ng mga manggagawa ay walang hindi mapagtatagumpayan,” pahayag ng NMFAB. Unang inireklamo ng mga manggagawa ang pagkaantala ng kanilang sahod at iba pang karapatan noong huling linggo ng Mayo.

Tinanggal ng B-MEG ang Delta 5 Agency sa kanilang pagawaan dahil sa pagkakaantala sa sahod ng mga manggagawa. “Ang problema, dahil sa pagpasok ng bagong agency, pinag-aapply at pinagpapasa muli [ang mga manggagawa] ng biodata at mga requirements,” ayon sa NMFAB.

Bibigyan lamang sila nito ng anim na buwan na kontrata. “Puputulin nito ang length of service ng mga manggagawa sa loob ng pabrika,” paliwanag pa ng grupo.

Panawagan ng samahan ng mga manggagawa, dapat nang alisin ang mga “labor agency” sa B-MEG at sa buong bansa. Ang pag-iral ng mga agency at pagpapanatili sa mga manggagawa bilang kontraktwal ay paglabag sa karapatan sa katiyakan sa trabaho, nakabubuhay na sahod at iba mga karapatan sa paggawa.

Noong 2017, binigyan ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang mga labor agency ng awtoridad, sa bisa ng DOLE Department Order 174, na gawing regular ang mga manggagawa sa tabing ng pagpuksa sa “endo” o “end of contract.” Sa pamamagitan nito, inabswelto ng ahensya ang mga kapitalista sa obligasyon nilang gawing regular ang kanilang mga manggagawa.

“Kailangang nating ipaalala sa mga manggagawa na ang pagpasok ng panibagong agency sa loob ng BMEG ay hindi katiyakan sa trabaho kundi pagbibilanggo sa inyo bilang mga kontraktwal. Kahit na palitan ang agency, paulit-ulit nating sasapitin ang parehas o mas malalang problema, na ating naranasan,” pahayag ng NMFAB.

Tinatanggalan ng kontraktwalisasyon ang mga manggagawa ng karapatan sa pag-uunyon, at sa pakikipagtawaran para sa nakabubuhay na sahod at iba pang karapatan sa paggawa.

Sa harap nito, nanawagan ang NMFAB sa mga manggagawa ng B-MEG na itayo ang unyon sa loob ng pabrika. “Para hindi niyo na muling maranasan ang hirap sa loob ng mga agency, panahon na upang ipaglaban natin hanggang dulo na kilalanin kayo ng San Miguel Corporation bilang mga regular na trabahador,” anito

Ang pagawaan ng B-MEG sa Freeport Area of Bataan ay binuksan noong Marso 2018. Nagmamanupaktura ito ng mga produktong biopolymer o feeds (pakain sa mga alagang hayop) at araw-araw na gumagawa ng 20,000 50-kilong bag o nasa anim na milyong bag kada taon. Nabebenta ang 25-kilong feeds ng B-MEG sa halagang ₱1,500 hanggang ₱2,800 depende sa klase.

Pag-aari ang kumpanya ng San Miguel Pure Foods Company, isang subsidyaryo ng San Miguel Corporation na pinatatakbo ni Ramon Ang. Nagbuhos si Ang ng ₱60 bilyon sa pagtatayo ng B-MEG. Mayroong itong hindi bababa 25 planta sa buong bansa.

AB: Tamang kabayaran at iba pang karapatan, naigiit ng mga manggagawa ng BMEG