United Labor, magmamartsa para sa sahod, trabaho, serbisyo publiko at karapatan

Nagtipun-tipon kaninang hapon sa University of the Philippines-Diliman ang mga kinatawan ng United Labor, grupo ng iba’t ibang unyon at koalisyon ng mga manggagawa, para ianunsyo ang kanilang nagkakaisang tindig para sa dagdag na sahod, trabaho, serbisyo publiko at karapatan. Inianunsyo nila na magsasama-sama sila bukas sa isang kilos protesta sa Mendiola sa Maynila.

Kabilang sa United Labor ang Kilusang Mayo Uno, All Workers Unity, koalisyon ng mga manggagawa na Nagkaisa at koalisyong Pagkakaisa ng Uring Manggagawa o PAGGAWA. Ang protesta bukas ay kasabay ng ika-159 na kaarawan ni Gat. Andres Bonifacio, ama ng himagsikang Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol.

Liban sa protesta sa Maynila, nakatakdang maglunsad ng protesta ang mga manggagawa at mga unyon nila sa mga lungsod ng Cebu, Davao, General Santos, Iloilo, Calamba, Bacolod, Tacloban at iba pang bahagi ng bansa. Magkakasa rin ng protesta ang mga migranteng Pilipino sa ibayong dagat.

Ayon Ferdinand Gaite, dating kongresista at ngayo’y tagapagsalita ng grupong Courage at kinatawan ng All Workers Unity, ang pagtataas ng sahod ang “prinsipal na panawagan ng uring manggagawa laluna sa panahong ito sa tumitinding krisis sa ekonomya at pulitika.” Ani Gaite, “nakakabingi yung walang sinasabi si Pangulong Marcos sa usapin ng mga manggagawa.”

Idiniin ni Gaite na dapat itaas ang sahod ng lahat ng mga manggagawa, “across the board.” Nagbalik-tanaw rin siya sa makasaysayang mga demonstrasyon at martsa noong 1989 na nagtulak ng umento sa sahod ng manggagawa.

Para sa KMU, napakahalaga ng pagsasama-samang ito ng iba’t ibang mga grupo. Hamon ni Ka Elmer Labog, tagapangulo ng KMU, na manindigan para sa sahod at kanilang mga karapatan.

Tinukoy ni Joshua Mata ng grupong Sentro na noon 2020 pa huling nagsama-sama ang magkakaibang unyon at pederasyon sa paggawa. “Ano ang nagtulak sa mga unyon na ito na magsama-sama?” pahayag niya.

“Yung kasalukuyang konteksto natin na tumataas ang inflation, patuloy na lumiliit ang sahod ng manggagawa, ang uri ng trabahong nililikha ng ating ekonomya sa ngayon…tuluy-tuloy pa rin ang represyon sa mga trade unions,” pagpapaliwanag pa ni Mata.

Kagyat umano ang pangangailangang itaas ang sahod ngayon “para magsilbing alwan sa dinaranas na implasyon at nagtataasang bilihin.”

Binatikos naman ni Luke Espiritu na nagsasalita para sa PAGGAWA ang ginagawang panggigipit at paggapos sa kamay ng mga manggagawa ng pwersa ng estado tulad ng NTF-Elcac. Kamakailan ay sunud-sunod ang pagbabahay-bahay ng pwersa ng estado at sundalo para takutin ang mga lider ng unyon sa Laguna.

Binanggit din sa pagtitipon ang planong paglulunsad ng Labor Summit sa darating na taon para ibayong konsolidahin ang kanilang mga panawagan.

AB: United Labor, magmamartsa para sa sahod, trabaho, serbisyo publiko at karapatan