US at Israel, pinananagot sa teroristang airstrike sa embahada ng Iran sa Syria

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Mariing kinundena ng iba’t ibang bansa ang teroristang airstrike ng Zionistang Israel sa embahada ng ng Iran sa Syria noong Abril 1. Kabilang sa mga napatay sa airstrike ang dalawang heneral ng hukbo ng Iran, limang tagapayong militar at iba pa. Ang atake ay bahagi ng pagpapalawak ng US at Israel sa armadong sigalot sa Middle East, at pagbira sa mga bansang sumusuporta sa paglaban ng mga Palestino sa Gaza.

Tinawag ng Iran ang pang-aatake bilang “lantarang paglabag sa United Nations (UN) Charter, sa internasyunal na mga batas, at sa batayang prinsipyo ng “inviolability” mga gusaling diplomatiko at konsulado. Kinundena ang pang-aatake ng mayorya ng mga bansa sa emergency na pagpupulong ng UN Security Council noong Abril 2. Tulad ng inaasahan, walang ipinahayag na anumang kundenasyon ang US, UK at France.

Sa harap ng trahedya, nangako ang presidente ng Iran na si Ebrahim Raisi na hindi nito palalampasin ang teroristang atake at sinabing may karapatan ang Iran na gumawa ng “mapagpasyang hakbang” laban sa Israel. Gayundin, patuloy na susuportahan ng Iran ang Hamas at mga armadong grupong lumalaban sa henosidyo ng Israel sa Gaza, aniya.

Ipinakikita ng teroristang atake ang kahinaan ng Zionistang rehimen na gapiin ang mga armadong pwersang Palestino lalupa’t nasa “stalemate” (pagkakapatas) ngayon ang katayuan sa Gaza, ayon kay Vahid Jalalzadeh, pinuno ng National Security and Foreign Policy Committee ng parlamento ng Iran. “Matapos ang anim na buwan, hindi natatalo ng rehimen ang mga grupong Palestino na lumalaban, sa kabila ng sinasabi nitong mayroon itong ikalimang pinakamalaking hukbo sa buong mundo.”

Isang “importanteng mensahe” ang ipinaabot ng Iran sa gubyernong US bilang “tagasuporta ng Zionistang entidad” at sinabing dapat rin itong managot sa krimen. Itinatanggi ng US na mayroon itong kinalaman sa airstrike at sa halip ay sinabihan pa ang Iran na “iwasan na paigtingin ang sitwasyon.”

Ang pagtupok sa embahadang Iranian ay pinakahuli lamang sa teroristang pang-aatake ng Israel sa Syria. Bago nito, ilang beses nang binomba ng Zionistang rehiman ang internasyunal na paliparan at mga residensyal na lugar ng bansa. Tulad ng Iran, isa ang Syria sa mga bansang naninindigan para sa Palestine.

AB: US at Israel, pinananagot sa teroristang airstrike sa embahada ng Iran sa Syria