Archive of CPP Mindoro Island Committee

Pinakamataas na pulang pagpupugay kina Ka Tagub, Ka Bundo, Ka MC, Ka Esang at K Adja, ang pinakahuling bayani ng Mindoro at sambayanan, mga tunay na inapo ni Gat Andres Bonifacio!
November 29, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Mindoro Island Committee |

Sa ika-160 kaarawan ng bayaning si Andres Bonifacio iginagawad ang pinakamataas na pulang parangal at pagpupugay ng Komite sa Isla ng Partido Komunista ng Pilipinas -MLM, ng pang -islang kumand sa operasyon ng LDGC-NPA-Mindoro at ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa ilalim ng NDFP-Mindoro kina Kasamang Tagub/Roche (Peter Rivera), Ka Bundo/Pascual (Jethro Isaac Ferrer), Ka […]

Josephine Mendoza, kapita-pitagang anak ng Mindoro, pinakamataas na pulang pagpupugay at pasasalamat sa’yo!
November 26, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | CPP Mindoro Island Committee |

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Komite sa Isla ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM kasama ang Bagong Hukbong Bayan at rebolusyonaryong mamamayan kay Kasamang Josephine Mendoza na kilala din bilang Ka Marta, Ka Luisa, Ka Sandy sa kanyang buhay at pakikibaka na nagpamalas ng di-karaniwang ambag, husay, dedikasyon, walang pag-iimbot na pag-aalay ng buhay, tatag […]

Dakilain ang buhay at pakikibaka ni Arc John “Ka Hunter” Varon! Bayani ng sambayanan, martir ng rebolusyong Pilipino!
June 03, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | CPP Mindoro Island Committee |

Pinakamataas na parangal at pagpupugay ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas – Mindoro kay Arc John “Ka Jack/Ka Hunter/Ka Baron” Varon, magiting na kadre ng Partido at opisyal ng BHB, sa walang pag-iimbot na pag-alay ng kanyang buhay para sa sambayanang Pilipino na malaon nang inaapi at pinagsasamantalahan. Sina Ka Hunter at Bunso “Ka […]

Mahigpit na tanganan ang mga gintong aral sa armadong paglaban sa isla at kabigin ang laksang Mindoreño sa landas ng pambansa-demokratikong rebolusyon!
March 29, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Mindoro Island Committee |

Ang mga rebolusyonaryong pwersa at mamamayan ng Mindoro ay sumasabay sa buong bansa sa pagdiriwang ng ika-54 na anibersaryo ng New People’s Army. Ipagdiwang natin ang mahigit limang dekadang magiting na pagsusulong ng armadong pakikibaka na puno ng rebolusyonaryong optimismo at kumpyansa sa lakas ng masa at sa katumpakan ng Pambansa-demokratikong programa ng rebolusyon na […]