Archive of Kabataang Makabayan-Ilocos

Hindi magagapi ang rebolusyon sa Ilocos at buong bansa! PAtuloy na susuporta at makikilahok ang kabataang ilokano sa armadong pakikibaka! Sumapi sa New People’S Army!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Rebolusyonaryong pagbati ang pinaparating ng Kabataang Makabayan-Ilocos sa mga magigiting na pulang mandirigma, opisyal, at lahat ng mga tagasuporta ng Bagong Hukbong Bayan (BHB o NPA), sa ika-55 na anibersaryo ng pagkakatatag nito noong Marso 29, 2024. Sa kabila ng matinding paninibasib ng kaaway, nanatili at sumusulong ang mga pulang madirigma upang magbigay lingkod sa […]

Pag-alala at pagpupugay sa Sta. Lucia 5, mga namartir na mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isang overkill na operasyon ng 81st Infantry Battalion ng Philippine Army (81st IBPA)
September 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Nitong August 8, ginugunita ang ikatlong anibersaryo ng pagmasaker ng berdugong 81st IBPA ng Philippine Army sa limang pulang mandirigmang sina Pamela Joy “Ka Maymay” Peralta, Marxes “Ka Jiggs” Dazon o Kilala din bilang Samman, Roland “Ka Eugene” Marvil, Edgar “Ka Nardo” Justo, at si Mar “Ka Asyong” Capulas. Sila, ang tinaguriang Sta.Lucia 5, at […]

Opisyal na pahayag ng Kabataang Makabayan-Ilocos para sa ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Taas-kamaong pagbati ang ipinapaabot ng Kabataang Makabayan – Ilocos sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) o New Peoples Army (NPA) sa kanilang ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag. Bagaman binugbog sa ilalim ng sustenido at malupit na pag-atake ng mga pwersa ng estado at patuloy na panlilinlang sa mamamayan at paninira sa kanila ng rehimeng Marcos, nananatiling nakatindig […]

Bukas na Liham ng Kabataang Makabayan- Ilocos para sa Ika-52 Taon Anibersaryo ng NPA
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Minamahal naming mga kasama sa New People’s Army, Pulang saludo at pagbati sa inyong lahat! Kaisa nyo kami sa pagdiriwang ng ika-52 taong anibersaryong pagkakatatag ng NPA ngayong araw. Lubos ang aming kagalakan at paghanga sa inyong mga pagsisikap na ipagtanggol kaming mamamayan at isulong ang demokratikong rebolusyong bayan sa harapan ng uhaw-sa-dugong halimaw na […]

Mapangahas na palawakin ang rebolusyonaryong kilusan ng kabataan at estudyante sa rehiyong Ilocos sa harapan ng pasismo’t pandemya! Ubos-kayang kumilos kasama ang masang anakpawis upang wakasan ang Rehimeng US-Duterte!
November 30, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Lubos ang kagalakan ng Kabataang Makabayan (KM) -Ilocos sa pagpapaabot nito ng rebolusyonaryong pagbati sa ika-56 taong anibersaryong pagkakatatag ng KM sa lahat ng balangay nito sa buong bansa at iba pang panig ng daigdig. Pinakamataas na parangal ang iginagawad ng KM-Ilocos sa lahat ng mga kabataan at estudyanteng martir ng mamamayan ng Ilocos at […]

Pulang Saludo, Ka Maymay at 4 pang kasama! Pagbayarin ang Pasistang AFP at PNP!
August 13, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos |

Pinakamataas na pulang parangal at saludo ang iginagawad ng Kabataang Makabayan (KM)- Ilocos kay Kasamang Pamela “Ka Maymay” Peralta at 4 pa nitong kasamang Pulang Mandirigma ng New Peoples Army (NPA) na nagbuwis ng buhay sa pakikipaglaban sa pasistang tropa ng pinaghalong unit ng AFP at PNP sa Brgy. Suagayan, Sta. Lucia, Ilocos Sur noong […]

Kabataan, Ibagsak ang Pabaya at Inutil na Rehimeng Duterte! Sumampa sa NPA! — KM-Ilocos
March 29, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos |

Buong kagalakan naming ipinapaabot sa lahat ng Pulang Kumander, Mandirigma, at sa buong New People’s Army(NPA) ang pulang saludo at pagbati sa ika-51 taon anibersaryo ng pagkakatatag nito. Nararapat lamang na pagpugayan ang NPA sa pangunguna nito sa demokratikong rebolusyong bayan sa loob ng 51 taon. Ang buong panahon ng pag-iral ng NPA ay naratibo […]

Pulang Saludo at Pagpupugay sa 3 Martir ng Ilocos!
February 16, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos |

Pulang saludo at pinakamataas na parangal at pagpupugay ang iginagawad ng Kabataang Makabayan- Ilocos kina Kasamang Finela “Ka Ricky” Mejia, Julius “Ka Goyo” Marquez, at Enniabel “Ka Onor” Balunos para sa makabuluhang buhay na kanilang inialay sa dakilang mithiin ng rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan ng Ilocos at ng buong bansa. Pakikiramay at pasasalamat rin ang […]