Archive of Kabataang Makabayan (KM)

Pahayag ng Kabataang Makabayan para sa 126 taon ng huwad na kalayaan ng Pilipinas
June 12, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Sa paggunita ng ika-126 na taon ng huwad na Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, pinapaalala ng araw na ito sa ating mga kabataan na hindi pa tunay na malaya ang ating bayan hangga’t hindi pa napapawi ang tatlong ugat ng kahirapan ng sambayanang Pilipino: ang Impyeralismo, ang Pyudalismo, at ang Burukrata-Kapitalismo. Lantarang paninikluhod ang isinasagawa […]

Ipaglaban ang mga demokratikong interes ng mamamayang Pilipino! Ipagtanggol ang pambansang soberanya ng Pilipinas at labanan ang imperyalistang giyera!
April 24, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Christians for National Liberation (CNL) | Liga ng Agham para sa Bayan (LAB) | Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) | Lupon ng Manananggol para sa Bayan (Lumaban) | Kabataang Makabayan (KM) | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) | Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (Kasama) | Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP) | Pambansang Samahan ng Makabayang Tsuper (PSMT) | Compatriots Philippines | Makabayang Kawaning Pilipino (MKP) |

Isang mainit na rebolusyonaryong pagbati ang ipinababatid ng mga nakalagdang organisasyon sa ika-51 anibersaryo ng Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas! Sa araw ng pagkakatatag ng NDFP, ipinagdiriwang natin ang pinakadalisay na interes ng mamamayan na makamit ang tunay na pambansang paglaya at demokrasya sa pamamagitan ng magiting at buong-lakas na pagsusulong demokratikong rebolusyong bayan tungo […]

Ipagbunyi ang 51 taong tagumpay ng National Democratic Front of the Philippines! Higit pang palakasin ang pambansang nagkakaisang prente upang lansagin ang rehimeng US-Marcos Jr! Kabataan, sumanib sa magiting na pakikibaka ng mamamayan!
April 24, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) |

Pinakamataas na pagpupugay ang pinaaabot ng Kabataang Makabayan para sa pagdiriwang ng ikalimampu’t isang taon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Sa kabila ng lumalalang krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan at teroristang paninibasib ng imperyalistang Estados Unidos, nagpupunyagi at higit na sumusulong ang demokratikong rebolusyon ng mamamayang Pilipino. Pinagpupugayan din ng […]

Pahayag ng Kabataang Makabayan-Eduardo Aquino sa pagkatatag nito
November 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Balangay Eduardo Aquino |

Ilang dekada nang nakaukit sa kasaysayan ng bansa ang militanteng pakikibaka ng mga abataan kasama ang sektor ng mga manggagawa’t magsasaka laban sa mperyalismo, pyudalismo, at burukrata-kapitalismo. Ngayong napapasailalim muli ang Pilipinas sa kamay ng rehimeng US-Marcos at sa kaliwa’t kanang krisis Pampolitikal at pang-ekonomikal, tinatawag tayo ng Inang Bayan upang buong-pusong tumanggap ng mas […]

Palakasin ang Kabataang Makabayan-Armando Mendoza!
November 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Balangay Armando Mendoza |

Ang kasaysayan ng rebolusyonaryong kabataan ay mahaba, mula sa kapanahunan ng mga henerasyon ni Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang sa kabataang sumapi sa Bagong Hukbong Bayan, buhay na buhay ang pagpapatuloy ng rebolusyong Pilipino. Sa pagpapatuloy ng rebolusyonaryong tradisyon ng kabataan at sa tuloy-tuloy na pag-igting ng mga kontradiksyon sa buong mundo, nasisilayan ng […]

Indi malutos ang demokratikong rebolusyon sang pumuluyong Pilipino
December 26, 2022 | Communist Party of the Philippines | Jose Maria Sison | Founding Chairperson |

Humalin sang liwat nga tukuron ang Partido Komunista ng Pilipinas sadtong Disyembre 26, 1968 kag ang gilayon nga pagtukod sang Bagong Hukbong Bayan sadtong Marso 29, 1969, ang reaksyunaryong rehimen sang sistemang malakolonyal kag malapyudal sa Pilipinas (halin panahon ni Ferdinand Marcos Sr tubtob subong) naggamit kag nagpatuman sang estratehikong pang-operasyon nga plano para waskon […]

Talumpati ni Maria Laya Guerrero sa iglap-protesta noong December 21, 2022
December 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

PINAKAMATAAS NA PAGPUPUGAY AT PAGKILALA ANG IBINIBIGAY NG KABATAANG MAKABAYAN SA DAKILANG LIDER NG REBOLUSYONG PILIPINO NA SI JOSE MARIA SISON! Hindi matatawaran ang buong buhay na pag-aalay ni Ka Joma sa kanyang buong husay, talino para isulong ang matagalang digmang bayan at hawanin ang landas tungo sa sosyalistang bukas! Iniwan ni Ka Joma ang […]

Kabataan, sumanib sa pakikibaka ng masang anakpawis! Ibagsak ang ilehitimong rehimeng US-Marcos II! Tumungo sa kanayunan at isulong ang matagalang digmang bayan!
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Maalab na rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng pambansang tanggapan ng Kabataang Makabayan sa lahat ng mga balangay at kasapi nito sa buong bansa kasabay ng ating pagdiriwang sa ika-58 taon ng pagkakatatag ng ating pinakamamahal na organisasyon. Iginagawad natin ang pinakamataas na parangal, pagkilala, at pagpupugay sa lahat ng mga kabataang martir at bayani ng […]

On continued attacks against the democratic masses
March 10, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

A year later, the families and friends of the victims of the Bloody Sunday Massacre have yet to see justice for the brutal and terrorist act the state committed against the people of Southern Tagalog. On the contrary, fascism and state repression have only gotten worse. Only today, the police conducted raids in different parts […]

Highest Red Salute to Kevin “Ka Facio” Castro
February 27, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Kabataang Makabayan extends its deepest sympathies to the family, friends, loved ones, and comrades of Kevin “Ka Facio” Castro, whose patriotic and revolutionary life will be met with nothing less than the highest red salute for serving the Filipino people until their very last breath. Ka Facio was mercilessly slain by the Armed Forces of […]