Archive of Kabataang Makabayan (KM)

Isulong ang digmang bayan para sa ganap na panlipunang paglaya!
October 17, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Habang papalapit ang Halalan 2022, lalo ring lumulubha ang awayan sa pagitan ng mga miyembro ng naghaharing uri. Sa kabila nito, malinaw sa buong rebolusyonaryong kilusan at lahat ng demokratikong mamamayan na ang ganitong mukha ng pampulitikang krisis ay isang manipestasyon lamang ng higit na pagkalugmok ng sistemang malakolonyal at malapyudal na ating iniiralan. Sukang […]

NTF-ELCAC’s barangay development program: bloody counter-insurgency in a suit and tie
August 07, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

The National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC)’s barangay development program (BDP) is nothing but a milking cow for the regime’s corrupt cohorts at the local level and a terrorist instrument for the fascist Armed Forces of the Philippines (AFP)! In the countryside, the BDP is being used by the military as […]

Panagutin ang rehimen sa lahat ng sala at krimen nito sa masang Pilipino! Wakasan ang paghahari-harian ng tiraniko! Duterte, wakasan na!
July 27, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Sa araw ng huling State of the Nation Address (SONA) ni Duterte ay magiting na sinuong ng malawak na hanay ng mga demokratikong mamamayan ang mga lansangan sa iba’t ibang panig ng bansa para kalampagin ang gumuguhong palasyo ni Duterte at singilin ito sa lahat ng pagkakautang nito sa sambayanan. Bitbit ng nagkakaisang tinig ng […]

Panagutin ang rehimen sa walang habas na pagpaslang sa dalawang aktibista sa Albay
July 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng Kabataang Makabayan ang pagpaslang ng berdugong PNP sa dalawang aktibista sa Guinobatan, Albay nitong gabi ng Hulyo 25 – isang araw bago ang huling SONA ni Duterte. Ayon sa upisyal na pahayag at ulat ng Santos Binamera Command, Bagong Hukbong Bayan – Albay (SBC BHB – Albay), ang dalawang biktima ng pagpatay […]

Pagpupugay sa mga martir ng sambayanan! Kabataan, walang ibang landas kundi patungong kanayunan! Sumapi sa NPA!
July 17, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Ipinamalas nina Ka Ara, Ka Kiko, at Ka Kira ang buhay at pakikibakang higit na mabigat sa bundok Tay—bigat na dadalhin sa alaala ng bawat Kabataang Makabayan sa patuloy at papataas na pagsusulong ng pambansa demokratikong rebolusyon tungo sa pagbubukang liwayway ng mapulang sosytalistang bukas.

Ipagtagumpay ang armadong pakikibaka para sa tunay na kalayaan at demokrasya
June 12, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Pagpupugay sa lahat ng demokratikong kabataan at mamamayan na mapangahas at militanteng lumahok sa mga protesta ngayong Araw ng Kalayaan 2021! Ang araw na ito ay isang matingkad na paalala sa kasaysayan ng sakripisyo, paghihirap, at nagpapatuloy na pakikibaka ng masang Pilipino laban sa dayuhang panghihimasok at pangangamkam. Bagama’t hungkag na kalayaan ang inihain ng […]

Panagutin ang rehimeng Duterte sa mga atake sa karapatang pantao ngayong Mayo Uno
May 02, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Kaisa ang Kabataang Makabayan sa malawak na hanay ng masang nagpupuyos sa galit sa serye ng mga walang habas na paglabag ng rehimeng Duterte sa karapatang pantao kasabay at matapos ang Pandaigdigang Araw ng Paggawa 2021. Nitong Mayo Uno ay dagsa ang ulat ng mga iligal na panghaharang, tangkang paninindak, pagbabanta, at tahasang pang-aaresto ng […]

Ipagbunyi ang pakikibaka ng uring manggagawa! Magpunyagi para sa pagtatagumpay ng rebolusyon!
May 01, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Ngayong Mayo Uno 2021, militanteng tumitindig ang nagkakaisang hanay ng mga manggagawa, magsasaka, maralitang lunsod, kabataan, at lahat ng demokratikong mamamayan para sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Sinasalubong ng sambayanan ang araw na ito nang may buhay na diwa ng pakikibaka at paglaban para sa karapatan at kagalingan ng mamamayang Pilipino. Higit pa […]

Message of solidarity for the National Day of Armed Valor
April 27, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Kabataang Makabayan joins the Filipino people in celebrating today the National Day of Armed Valor in militant remembrance of the 500 years since Lapulapu and countless native Filipinos resisted Spanish colonizers and upheld the freedom of the people. The triumph in the Battle of Mactan is a testimony to the Filipino people’s centuries-long struggle for […]

Celebrate the NDFP’s 48th year by advancing the people’s war
April 24, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Kabataang Makabayan sends its warmest revolutionary greetings to the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), along with all its allied organizations, celebrating today its 48th founding anniversary. For almost five decades now, the NDFP as an alliance has united patriotic Filipino masses from all over the globe—and across multiple sectors—in the revolutionary aspiration to […]