Archive of Karlo Agbannuag | Spokesperson

Pag-alala at pagpupugay sa Sta. Lucia 5, mga namartir na mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isang overkill na operasyon ng 81st Infantry Battalion ng Philippine Army (81st IBPA)
September 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Nitong August 8, ginugunita ang ikatlong anibersaryo ng pagmasaker ng berdugong 81st IBPA ng Philippine Army sa limang pulang mandirigmang sina Pamela Joy “Ka Maymay” Peralta, Marxes “Ka Jiggs” Dazon o Kilala din bilang Samman, Roland “Ka Eugene” Marvil, Edgar “Ka Nardo” Justo, at si Mar “Ka Asyong” Capulas. Sila, ang tinaguriang Sta.Lucia 5, at […]

Opisyal na pahayag ng Kabataang Makabayan-Ilocos para sa ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Taas-kamaong pagbati ang ipinapaabot ng Kabataang Makabayan – Ilocos sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) o New Peoples Army (NPA) sa kanilang ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag. Bagaman binugbog sa ilalim ng sustenido at malupit na pag-atake ng mga pwersa ng estado at patuloy na panlilinlang sa mamamayan at paninira sa kanila ng rehimeng Marcos, nananatiling nakatindig […]

Bukas na Liham ng Kabataang Makabayan- Ilocos para sa Ika-52 Taon Anibersaryo ng NPA
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Minamahal naming mga kasama sa New People’s Army, Pulang saludo at pagbati sa inyong lahat! Kaisa nyo kami sa pagdiriwang ng ika-52 taong anibersaryong pagkakatatag ng NPA ngayong araw. Lubos ang aming kagalakan at paghanga sa inyong mga pagsisikap na ipagtanggol kaming mamamayan at isulong ang demokratikong rebolusyong bayan sa harapan ng uhaw-sa-dugong halimaw na […]

Mapangahas na palawakin ang rebolusyonaryong kilusan ng kabataan at estudyante sa rehiyong Ilocos sa harapan ng pasismo’t pandemya! Ubos-kayang kumilos kasama ang masang anakpawis upang wakasan ang Rehimeng US-Duterte!
November 30, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Lubos ang kagalakan ng Kabataang Makabayan (KM) -Ilocos sa pagpapaabot nito ng rebolusyonaryong pagbati sa ika-56 taong anibersaryong pagkakatatag ng KM sa lahat ng balangay nito sa buong bansa at iba pang panig ng daigdig. Pinakamataas na parangal ang iginagawad ng KM-Ilocos sa lahat ng mga kabataan at estudyanteng martir ng mamamayan ng Ilocos at […]