Archive of Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol

Rice Tariffication Law, nagpabilis sa pagdausdos ng lokal na agrikultura at masaker sa kabuhayan ng mga magsasakang Pilipino
January 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Apat na taon na mula nang pirmahan ng kontra-maralitang si Duterte ang Rice Tariffication Law na nagpatindi ng pagsalig ng bansa sa importasyon ng bigas. Mula noon, lalong naging mabilis ang pagkalumpo ng lokal na agrikultura na nagdulot ng masaker sa kabuhayan ng mga Pilipinong prodyuser at magsasaka. Hinadlangan ng pagbaha ng murang import ang […]

Rice Tariffication Law accelerates decline of local agriculture and massacre of Filipino farmers’ sources of living
January 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Four years have passed since anti-poor Duterte signed into law the Rice Tariffication Act that has tightened the country’s dependence on rice importation. Since then, the local agriculture’s deterioration has been exponential and has caused widespread massacre of the Filipino producers’ and peasants’ sources of living. The surge in cheap imports impeded the progress of […]

Hindi malilimot ng mamamayan ang ibinuwis na buhay ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita para sa tunay na reporma sa lupa
November 16, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Labingwalong taon na ang nakararaan mula nang maganap ang madugong masaker sa Hacienda Luisita. Gayunpaman, sariwa pa sa gunita ng mamamayan ang brutalidad ng estado at ang inutang nitong dugo mula sa mga magsasaka. Pitong magsasaka ang nagbuwis ng buhay para igiit na madagdagan ang animo’y limos na P9.50 nilang sahod sa naturang azucarera. Sa […]

The nation will never forget the lives that Hacienda Luisita farmers sacrificed in the name of genuine land reform
November 16, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

It has been 18 years since the bloody massacre in Hacienda Luisita. But the state’s brutality and its blood debts are still imprinted on the nation’s collective memory. Seven farmers have given up their lives to demand an increase to their alms-like P9.50 wage from the said azucarera. In the following months, eight more individuals […]

Diwa ng pakikibaka ang pamana ng magsasakang Bikolano noon sa kasalukuyang henerasyon
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

“Lupa para sa magsasaka!” Nananatili pa ring tumataginting ang panawagan ng mga magsasaka higit lalo ngayon sa panahon ng rehimeng Marcos II. Hindi ito kailanman nagbago, natinag ni nalimot. Pilit mang burahin at baluktutin ng pamilya Marcos ang kasaysayan ng bansa, ang mga salinlahi ng magsasakang mula pa noon ay pinagkakaitan na ng lupa at […]

The spirit of struggle is the Bikolano peasants’ heritage to the current generation
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

“Land for the tillers!” The peasants’ demand still reverberates especially now under Marcos II’s regime. This has never changed, wavered nor has been forgotten. Try as the Marcoses’ might, the generation after generation of peasants who have always been deprived of land and justice from the very beginning will be immovable cornerstones who shall protect […]

Panagutin ang rehimeng US-Duterte sa lumulubhang krisis sa ekonomya at kabuhayan! Labanan ang rehimeng Marcos, Jr. sa tiyak pang pagpapasahol nito!
June 04, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Walang ibang dapat managot sa lumulubhang krisis sa ekonomya kundi ang rehimeng US-Duterte. Ang walang humpay na pagtindi ng kahirapan, kagutuman at pagbagsak ng kabuhayan ay resulta ng anim-na-taong pagkukumpleto ng rehimen sa adyendang neoliberal. Manipestasyon ng sumasahol na kalagayang sosyo-ekonomiko ang nagbabadyang krisis sa pagkain na idinulot ng ganap na liberalisasyon sa agrikultura kasabay […]

The oppressive regime must tremble in the face of the peasantry’s irrepressible rage
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

The starvation and destitution the US-Duterte regime inflicts on the peasants and the fisherfolk who feed the society has reached its limit. The nonstop increase in oil prices is yet another burden for the farmers who have been striving to keep their living despite existing anti-poor policies such as the Rice Tariffication Law. Whatever guarantee […]

Manginig ang mapang-aping rehimen sa sumisiklab na galit ng mga magsasaka at mangingisda
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Sukdulan na ang ipinapataw na kahirapan at kagutumang ng rehimeng US-Duterte sa mga magsasaka at mangingisdang siyang nagpapakain ng lipunan. Dagdag na naming pasanin ang walang awat na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo para sa mga magsasakang nagpupumilit na maghanapbuhay sa harap ng mga dati nang patakarang nagpapasakit sa kanila tulad ng Rice Tariffication […]

Tutulan at labanan ang banta ng pag-upo ng isa pang Marcos sa Malacanang!
February 03, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Iisa ang sigaw ng sambayanan: walang banta sa buhay ni Marcos, Jr., siya ang banta sa buhay ng mamamayang Pilipino! Nasa rurok ng kaipokrituhang sabihin ni Bongbong Marcos na “iisa lang ang buhay ng tao” matapos niyang makatanggap umano kamakailan ng banta sa kanyang buhay. Tunay na isang malaking kalokohan, samantalang bitbit niya ang legasiya […]