Rice Tariffication Law, nagpabilis sa pagdausdos ng lokal na agrikultura at masaker sa kabuhayan ng mga magsasakang Pilipino

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Apat na taon na mula nang pirmahan ng kontra-maralitang si Duterte ang Rice Tariffication Law na nagpatindi ng pagsalig ng bansa sa importasyon ng bigas. Mula noon, lalong naging mabilis ang pagkalumpo ng lokal na agrikultura na nagdulot ng masaker sa kabuhayan ng mga Pilipinong prodyuser at magsasaka. Hinadlangan ng pagbaha ng murang import ang pagpapalawak sa lokal na produksyon at nagdulot ng malawakang pagkalugi ng mga magsasaka. Samantala, bigo ito sa pangakong pababain ang presyo ng bigas sa merkado.

Sa panahon ng pandemya, kung saan masidhi ang krisis sa pagkain, kitang-kita ang pagbagsak ng kakayahan ng Pilipinas na magprodyus ng sarili nitong suplay ng bigas. Dumausdos ito tungo sa 85% na siyang pinakamababang tantos ng panloob na kakayahang magprodyus ng bigas sa loob ng isang dekada. Napilitan ang Pilipinas na bumili ng mas mahal at mas mababang kalidad ng bigas mula sa ibang bansa para maampatan ang krisis sa pagkain.

Nitong 2022, naitala rin ang panibagong pagbagsak sa produksyon ng bigas sa bansa dulot naman ng pagsirit ng presyo ng pataba at iba pang farm input. Nagkandabansot ang mga pananim at bumaba ang ani. Nakaapekto rin ang sunud-sunod na mga bagyong sumira sa mga aanihin sanang palay ng mga magsasaka.

Isa pang napakalaking salik ang barat na presyo ng pagbili sa mga produktong agrikultural ng mga magsasakang Pilipino na nagbaon sa marami sa utang at nagpahinto sa kanilang produksyon. Naglalaro lamang ang farm gate price sa P16 kada kilo. Sa Bikol, inabot nito ang pinakamasahol na P7 hanggang P10 noong mga nagdaang taon.

Sadyang walang kakayahan ang mga magsasakang Pilipinong makipagkumpitensya sa mga banyagang prodyuser sa ganitong larawan. Laluna’t halos wala ring makabuluhang subsidyo para sa kanila. Pinababayaan lamang ng rehimen ang mataas na upa sa lupa, pagsirit sa presyo ng mga kagamitan sa pagsasaka at mahal na gastos sa produksyon.

Nakikiisa ang PKM-Bikol sa nagpapatuloy na pakikibaka ng masang magsasaka para sa tunay na reporma sa lupa at iba pang mga demokratikong interes. Hinihikayat din ng PKM-Bikol ang malawak na hanay ng mga magbubukid at manggagawa sa agrikultura na sumapi sa mga rebolusyonaryong samahan ng magsasaka at iba pang organisasyong masang tunay na nagtataguyod sa karapatan at kagalingan ng mga lokal na magsasaka. Sa matagalan, ito ang kanilang magiging pag-asa at sandigan upang maipagtanggol ang kanilang mga buhay, kabuhayan at kinabukasan.

Rice Tariffication Law, nagpabilis sa pagdausdos ng lokal na agrikultura at masaker sa kabuhayan ng mga magsasakang Pilipino