Archive of Tipon Gil-Ayab | Spokesperson

Pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Baliwag “Ka Bombo” Buccol: Huwaran ng katatagan at rebolusyonaryong diwang palaban!
June 06, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

  Mayo 30, 2023 | Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng buong rebolusyonaryong kilusan para kay Kasamang Baliwag “Ka Bombo” Buccol, martir at bayani ng Bagong Hukbong Bayan. Nagbuwis ng buhay si Ka Bombo sa isang labanan sa pagitan ng yunit ng BHB na kanyang kinapapalooban at pasistang tropang 50IB noong alas-kwatro ng hapon ng […]

Panagutin ang AFP-PNP sa pasistang terorismog krimen nito laban sa mga mamamayan ng Balbalan!
April 04, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Mag-iisang buwan na matapos ang malagim na araw kung saan walang-patumanggang naghulog ng 10 bomba ang mga fighter jets at drones ng AFP-PNP sa sibilyang komunidad ng Barangay Gawaan, Kalinga, pero hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang militarisasyon dito at sa mga kanugnog na baryo sa bayan ng Balbalan. Matatandaang matapos ang nasabing insidente […]

Ibayong magpakatatag! Kamtin ang ibayong pagsulong at patibayin ang kapasyahang isulong ang digmang bayan!
December 25, 2022 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

  Download statement in: PDF Pinakamaalab na pagbati ang nais ipaabot ng New People’s Army-Kalinga sa lahat ng kadre at kasapi, mga rebolusyonaryong pwersa at mga tagasuporta ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa okasyon ng ika-54 na taon ng muling pagkakatatag nito. Pinagpupugayan din natin ang lahat ng beteranong kadre at kasapi ng PKP […]

Pammadayaw kenni Wilfredo “Ka Sapi /Jazz” Gaayon; pagwadan ti kinaanus, natibker a pangngeddeng ken pakinakem iti rebolusyon
September 29, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Kangatoan a pammadayaw ti idaton ti rebolusyonaryo a tignayan ken umili iti Kalinga para kenni Wilfredo “Ka Sapi /Jazz” Gaayon, maysa a nalabbaga a mannakigubat ken kumander ken kadre ti Partido iti pannakapusay na iti maysa a labanan sadiay Mainit, Bontoc, Mountain Province idi 8:20 ti agsapa ti Setyembre 28, 2021. Ni Wilfredo Gaayon ket […]

AFP-PNP pangunahing tagapagkalat ng Covid-19
August 28, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Magdadalawang taon nang nakapailalim sa militaristang lockdown ang buong bansa. Nitong nakaraan, ayon mismo sa datos ng reaksyunaryong gobyerno, ay naitala ang mahigit kumulang 300,000 katao na ang hinuli dahil sa iba’t ibang paglabag sa naitakdang health protocol sa panahon ng pandemyang COVID-19. Halos lahat ng mga hinuli ay mga karaniwang sibilyan na madalas ay […]

Census ng AFP-PNP para sa panggigipit, pananakot at korapsyon!
August 16, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Umpisa pa lang ng implementasyon ng Oplan Kapanatagan sa probinsya ng Kalinga ay may mga inuulat na ang mga masa na “census” na ginagawa ng pinaghalong pwersa ng PNP at AFP sa kanilang mga baryo. Lalong lumala ito at ginagamit para sa red-tagging noong nabuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict […]

Pagpupugay kanila Kasamang Rudy Daguitan at Nora Miguel
April 20, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Pinakamataas ng pagpupugay at parangal ang ibinigay ng buong rebolusyonaryong kilusan sa probinsya ng Kalinga para kanila Rudy Daguitan at Nora Miguel, mag-asawa at parehong mga beteranong pulang mandirigma na nagmartir sa isang labanan sa pagitan ng isang yunit ng NPA-Kalinga at mga tropa ng 50IB-PA noong Marso 15, 2021 sa Barangay Gawaan, Balbalan, Kalinga. […]

Ipagbunyi ang ika-52 taong anibersaryo ng PKP: mas determinado at mas pursigidong iabante ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!
December 26, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Maalab na rebolusyonaryong pagbati ang nais ipaabot ng New People’s Army-Kalinga sa buong rebolusyonaryong kilusan sa okasyon ng ika-52 taong pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas! Pinakamataas ding pagpupugay ang ibinibigay natin sa lahat ng magigiting na martir at bayani ng rebolusyong Pilipino na walang pag-iimbot na nag-alay ng kanilang lakas, tapang, husay at buhay […]

Tuloy-tuloy na pasismo sa panahon ng COVID-19
September 30, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Read in: Iloco Ayaw magpaawat at tila ba mangmang sa sarili mismo nilang health protocol ang 50IB-503rd IBgde Philippine Army at Philippine National Police sa tuloy-tuloy nilang pag-ooperasyon sa probinsya sa kabila ng paglala ng krisis na kinahaharap ng mamamayan dahil sa pandemyang COVID-19. Nito lamang buwan ng Setyembre ay nagkaroon ng mga operasyong combat […]

Agtultuloy ti pasismo iti panawen ti COVID-19
September 30, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Saan agpalapped ken kasla nengneng iti bukod da mismo a health protocol ti 50IB-503rd IBgde Philippine Army ken Philippine National Police (PNP) iti tuloy-tuloy da a panag-operasyon iti probinsya bayat a kumarkaro ti krisis a sangsangoen ti umili gapu iti pandemya a COVID-19. Daytoy laeng bulan ti Setyembre ket nangisayangkat dagiti operasyong pangkombat iti munisipyo […]