Archive of Gallery

Mula sa Melito Glor Command-NPA-Southern Tagalog: Sumapi sa NPA!
April 30, 2023 |

Disiotso taong gulang ka na ba? Gusto mo bang baguhin ang iyong kalagayan? Handa ka bang maglingkod sa bayan? Handa ka bang lumahok sa digmang bayan? Sumapi na sa NPA! Click here to download the video.

Flag Raising #NPA54
April 30, 2023 |

Sumada ng mga panrehiyong pagdiriwang sa Timog Katagalugan, sa ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan. Mabuhay ang NPA! Click here to download the video.

NPA Southern Panay (Napoleon Tumagtang Command) NDFP 50th Anniversary Celebration
April 24, 2023 |

Pagpaparangal ng NPA-Southern Panay Front kina Kasamang Benito Tiamzon at Kasamang Wilma Austria-Tiamzon at pagdiriwang sa ika-50 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines.

NPA-Central Luzon tribute to Ka Benito Tiamzon and Ka Wilma Austria
April 24, 2023 |

“Inilaan nila ang kanilang buong buhay sa paglilingkod sa masang inaapi at pinagsasamantalahan at iniukol ang lahat ng kakayahan at talino para sa pagsulong ng hangarin para sa pambansang kalayaan at demokrasya, sosyalismo at komunismo.”

Pinakamataas na pagpupugay kina Kasamang Laan at Kasamang Bagong-tao!

#NDFP50: Advance the struggle for national democracy!
April 12, 2023 |

Strengthen the NDFP! Unite the Filipino people to fight for Philippine sovereignty amid heightening foreign intervention and rising threats of imperialist war! Carry out militant struggles to fight for the people’s national and democratic interests against the US-Marcos fascist regime! Carry forward the national democratic revolution to victory! Download and print our leaflet:  Celebrate the […]

NPA-Ilocos-Cordillera Regional Command: Tupdin ang ‘yong pangarap, sampa na sa NPA!
March 14, 2023 |

Red fighters of the New People’s Army in the Ilocos-Cordillera Region share their dreams and how they fulfilled them by joining the Red army.

New People’s Army Brochure
March 07, 2023

Sumapi sa NPA, Hukbo ng mamamayan!

50 dahilan para ipagdiwang ang 50 taon ng NDFP
March 06, 2023 |

                                                                                                     

NPA-Agusan del Sur Tres-Otso Video
March 03, 2023 |

Download here.

#NPA54 Materials
March 01, 2023 |

NPA 54 Logo NPA Brochure Posters Posters and stickers by ARMAS-Timog Katagalugan For more materials, visit our ProtonDrive: NPA 54 Kit