Archive of Peasants

Fascist onslaught on the people of Himamaylan
March 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island |

Last March 27, 2022 troops belonging to 94th IB of Philippine Army mercilessly set ablaze the house of farmer Raffy Dayupan in Sitio Camuag, Barangay Carabalan, Himaymaylan City, Negros Occidental. It took place two days after an armed clash between the 94th IB and Red Fighters from the Mount Cansermon Command (MCC), wherein the 94th […]

Umili ti Tinoc, Ifugao, ibutaktak ti panagkukumplot ti SCIC ken AFP-PNP! Labanan ti militarisasyon ken panaggamrud!
March 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao |

Iti napalpalabas a bulan ket agmanmaniobra manen ti Sta. Clara International Corporation (SCIC) tapnu maipatungpal ti plano da a panangitakder ti negosyo a hydropower plant iti karayan nga agay-ayos kadagiti barangay ti Binablayan ken Wangwang iti Tinoc, Ifugao. Idi September 2021, napan dagiti tauhan ti SCIC iti Brgy. Binablayan, nagkampo da, nag-survey, ken nangitakder ti […]

Mamamayan ng Tinoc, Ifugao, ilantad ang sabwatan ng SCIC at AFP-PNP! Labanan ang militarisasyon at pandarambong sa lupang ninuno!
March 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao |

Nitong nakaraang mga buwan ay muling nagmamaniobra ang Sta. Clara International Corporation (SCIC) upang maipatupad ang kanilang planong pagtatayo ng negosyong hydropower plant sa ilog na dumadaloy sa mga barangay ng Binablayan at Wangwang ng Tinoc, Ifugao. Noong September 2021, nagtungo ang mga tauhan ng SCIC sa Brg. Binablayan, nagkampo, nag-survey, at nagtayo ng muhon. […]

49th IB ng Philippine Army, sumunod kayo sa Protocol ng Digma!
March 29, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Albay (Santos Binamera Command) | Florante Orobia | Spokesperson |

Mahigpit na kinukundena ng Santos Binamera Command Bagong Hukbong Bayan – Albay (SBC BHB – Albay) ang pagpatay ng mga tropa ng 49th IB PA sa sibilyang si Armancio M. Malto, 51, may asawa at mga anak kahapon, ganap na ika-6:21 ng umaga, Marso 27 ng taong kasalukuyan sa Purok 5, Brgy. Badbad, Oas, Albay. […]

Mga manggugulay, lugi dahil sa pagbaha ng imported na karots
March 29, 2022

Umaabot sa ₱2.5 milyon ang araw-araw na pagkalugi ng mga manggugulay ng karots dulot ng pagbaha ng iniismagel na karots sa bansa sa nakaraang mga buwan. Anila, mula noong nakaraang taon, bumagsak na ang kanilang benta nang 20%. Ngayong taon, umaabot na ito nang 40% dahil dumoble ang bolyum ng bumahang imported na karots sa […]

The oppressive regime must tremble in the face of the peasantry’s irrepressible rage
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

The starvation and destitution the US-Duterte regime inflicts on the peasants and the fisherfolk who feed the society has reached its limit. The nonstop increase in oil prices is yet another burden for the farmers who have been striving to keep their living despite existing anti-poor policies such as the Rice Tariffication Law. Whatever guarantee […]

Manginig ang mapang-aping rehimen sa sumisiklab na galit ng mga magsasaka at mangingisda
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Sukdulan na ang ipinapataw na kahirapan at kagutumang ng rehimeng US-Duterte sa mga magsasaka at mangingisdang siyang nagpapakain ng lipunan. Dagdag na naming pasanin ang walang awat na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo para sa mga magsasakang nagpupumilit na maghanapbuhay sa harap ng mga dati nang patakarang nagpapasakit sa kanila tulad ng Rice Tariffication […]

AFP-PNP, tunay na tagalabag ng IHL at batas ng digmaan
March 26, 2022 | New People's Army | Eastern Visayas Regional Operational Command (Efren Martires Command) | NPA-Northern Samar (Rodante Urtal Command) |

Ipokrito na pinagmamalaki ng AFP-PNP na tagapagtaguyod ito ng international humanitarian law (IHL), na una nang napatunayang hungkag nang kanilang pagbabarilin at patayin ang dalawang bata sa Barangay Roxas, Catubig, Northern Samar. Sa tangka nilang maghugas-kamay, binabaluktot nila ang katotohanan upang ibaling ang sisi sa Bagong Hukbong Bayan. Ngunit malinaw na ipinapakita ng sumusunod na […]

Marcos Sr greed is catalyst to vegetable smuggling
March 23, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front |

One thing that proves the need for an armed revolution is when the unapologetic heir of the person that caused the impoverishment of millions of Filipinos can still run for the same office that helped perpetuate that poverty. Especially when that predecessor refuses to return the stolen wealth or compensate the victims of his father. […]

Mga magsasaka ng sibuyas, luging-lugi sa baba ng presyo ng bilihan
March 22, 2022

Naiiyak na lamang sa hirap ang mga magsasaka ng sibuyas dahil sa laki ng kanilang lugi ngayong anihan. Nabubulok na sa kanilang mga sakahan o sa mga tabing daan ang kanilang mga produkto dahil sa sobrang baba ng presyo ng pagbili ng mga ito. Sa ngayon, nasa ₱30 lamang ang bilihan ng sibuyas sa mga […]