Archive of Larab

Larab | September 17, 2022
September 17, 2022

Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Eastern Visayas. Inilalathala ito sa wikang Waray.

Larab | August 20, 2022
August 20, 2022

Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Eastern Visayas. Inilalathala ito sa wikang Waray.

Pangatake ha mga retirado nga rebolusyunaryo, natikagrabe
August 20, 2022

Usa nga mag-asawa nga mga retirado nga kadre han Partido ngan Bagong Hukbong Bayan an waray kaluoy nga ginpatay han pasista nga militar ha Western Samar. Samtang, gindakop ngan ginpagawas komo mga aktibo nga kaapi han BHB an upat nga indibidwal nga pira katuig na nga pinahuway ha serbisyo ha hukbo han katawhan. Ginpatay han […]

Diri terorista hi Fr. Cerbito
August 20, 2022

Usa nga dako nga buwa ngan waray ha mga progresibo nga indibidwal an pagbansag han “Anti-Terrorism Council” (ATC) kan Fr. Walter Alipio de Asis Cerbito ngan ha lima pa nga indibidwal komo mga “terorista.” Pinaagi han usa nga resolusyon nga ginpirmahan hini hadton Mayo 25 kundi gin-gawas ha publiko hadton Hunyo 15, malisyoso nga ginre-red […]

Mga umhanan ha Western Samar, duha kabeses ginbomba han 8th ID
August 20, 2022

Ha sakob la hin tulo kasemana, duha kabeses nga ginbomba tikang ha kahanginan han terorista nga 8th Infantry Division an mga umhanan ha Western Samar. Syahan ini nga nagpauran han bomba hadton Hulyo 7 ha bawnderi han San Jose de Buan ngan San Jorge. Tikang alas-2 han kaagahon tubtub maglamrag, waray wantas nga gimbombahan ngan […]

Kagutom ngan kakurian han mga parag-uma, ginpapagrabe han 87th IB
August 20, 2022

Waray gud kunsensya ha natikagrabe nga kakurian ngan kagutom nga gin-aantos han katawhan agud dirudiretso hira nga gipiton, paghadi-hadian, ngan pagrabihin pa an ira kamutangan han pasista nga 87th Infantry Battalion. Tagapagpatuman ini han pangawat, pagpugong ha pagpakabuhi ngan panringgal ha kinabuhi han mga parag-uma han mag-operasyon ini ha Western ngan Northern Samar, sigon ha […]

Larab | July 23, 2022
July 23, 2022

Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Eastern Visayas. Inilalathala ito sa wikang Waray.

Larab | July 16, 2022
July 16, 2022

Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Eastern Visayas. Inilalathala ito sa wikang Waray.

Larab | June 25, 2022
June 25, 2022

Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Eastern Visayas. Inilalathala ito sa wikang Waray.

Larab | June 4, 2022
June 04, 2022

Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Eastern Visayas. Inilalathala ito sa wikang Waray.