Archive of Resources

Silyab Polyeto | Magsasakang Bikolano, patuloy na bumangon sa matinding kahirapan at kagutuman, higit na labanan at ibasura ang Rice Liberalization Law!
February 17, 2022 |

Matagal nang gutom ang mga taong nagpapakain sa lipunan – ang mga magsasaka. Araw-araw nilang reyalidad ang iba’t ibang mukha ng pagsasamantala ng malakolonyal at malapyudal na sistema ng lipunan: ang pangangamkam at pang-aagaw ng lupa ng mga panginoong maylupa, kawalan ng tunay na reporma sa lupa at hagupit ng mga neoliberal na dikta ng mga imperyalista.

Ang Bayan | Kalagayan ng sakahan sa panahon ng pandemya
October 20, 2021

Inilalathala sa polyetong ito ang serye ng mga artikulo na inilabas sa Ang Bayan ngayong taon kaugnay sa kalagayan ng ilang piling subsektor sa agrikultura. Laman ng mga ito ang tampok na datos sa produksyon ng palay, mais, niyog, asukal, saging, pinya, abaka at mayor na mga gulay sa panahon ng rehimeng Duterte—mula 2016 hanggang sa pandemya.

Ang Napulo ka Pinakadagkung Krimen ni Rodrigo Duterte
July 17, 2021 |

Kinahanglang iduso nga ang pagtapos kaniya—sa dagway sa pagpaluwat, pagpalagpot o sa eleksyon sa 2022—ang pinakahinanali nga tahas sa tanang mga demokratikong pwersa aron makasugakod ang katawhan ug nasud sa madugoon, madaugdaugon ug maphimuslanon niyang paghari.

ISAKDAL! | Ang Sampung Pinakamalaking Krimen ni Rodrigo Duterte
July 17, 2021 |

Kailangang idiin na ang pagwawakas sa kanya—sa anyo ng pagpapabitiw, pagpapatalsik o sa eleksyon sa 2022—ang pinakagyat na tungkulin ng lahat ng mga demokratikong pwersa para makabawi ang mamamayan at bansa sa madugo, mapang-api at mapagsamantala niyang paghahari.

Ang Sampung Pinakamalaking Krimen ni Rodrigo Duterte
July 17, 2021 |

Kailangang idiin na ang pagwawakas sa kanya—sa anyo ng pagpapabitiw, pagpapatalsik o sa eleksyon sa 2022—ang pinakagyat na tungkulin ng lahat ng mga demokratikong pwersa para makabawi ang mamamayan at bansa sa madugo, mapang-api at mapagsamantala niyang paghahari.

POLYETO | Biguin ang pasistang pananalasa ng 83rd IBPA!
July 15, 2021 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-East Camarines Sur (Tomas Pilapil Command) |

Dapat labanan ng masa ng Camarines Sur ang pananalasa ng 83rd IBPA sa kanilang buhay at kabuhayan. Daragdagan lamang ng presensyang militar ang kahirapang dinaranas ng masa dulot ng nagpapatuloy na pandemya at iba pang kontramamamayang patakaran ng rehimeng US-Duterte.

Prof. Jose Maria Sison’s book ‘On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism’ Now Available
May 28, 2021 |

On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism demonstrates Jose Maria Sison’s comprehensive and profound knowledge of the epochal stages through which the theory and practice of the world proletarian revolution have developed. Such knowledge is well propagated among the cadres and members of the Communist Party of the Philippines. This book demonstrates Sison’s excellence as a theoretician […]

Jose Maria Sison’s book “On Culture, Art and Literature” now available
April 26, 2021 |

“Inasmuch as culture is a reflection of economics and politics, literature and art are the finest and most sensitive ideological forms for summing up social reality. We can create revolutionary literature and art only by carefully and meticulously keeping to the revolutionary stand, viewpoint and method of the class which leads the broad masses of […]

Kalatas | March 2021
March 31, 2021

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Silyab | Bakuna hindi diktadura (Leaflet)
March 03, 2021

Download here Bikolano: PDF Pilipino: PDF