Archive of Imperialism

Pagsasanay na Salaknib, Balikatan, naglalagay sa Pilipinas sa peligro
March 22, 2023

Inilalagay ng magkakasunod na pagsasanay militar at presensya ng libu-libong tropang Amerikano at kanilang mga sandata ang Pilipinas sa peligrong makaladkad sa inter-imperyalistang gera sa pagitan ng US at China. “Sa ngayon na may sigalot ang US at China…mahirap malagay sa gitna ng nag-uumpugang bato lalo pa at ang mamamayan natin ang maaapektuhan,” pahayag ni […]

Ika-20 anibersaryo ng pagsalakay ng US sa Iraq, ginunita
March 22, 2023

Mahigit 2,500 katao ang nagprotesta sa Washington D.C. sa US para gunitain ang ika-20 taong anibersaryo ng imperyalistang pananalakay ng US sa Iraq noong Marso 20, 2003. Panawagan nila ang pagtatapos ng mga gera ng US sa loob at labas ng bansa. Ginamit nila ang pagkakataon para ipanawagan na itigil na ng US ang pagpapatindi […]

Philippines becoming battleground amid heightened US and China rivalry
March 16, 2023 | Communist Party of the Philippines |

Superpower discord between the US and China continues to rise and the Philippines is increasingly being drawn into the growing vortex of their conflict. Both powers profess to be friends of the Filipino people, but in fact have complete contempt of Philippine sovereignty. Instead of asserting the country’s independence, the Marcos regime has adopted the […]

US at Europe, tiba-tiba sa pagbenta ng armas noong 2022
March 14, 2023

Lalupang lumaki ang kita ng US, ang numero unong tagapagmanupaktura ng armas, sa unang taon ng proxy war nito sa Ukraine laban sa Russia. Kasabay na lumaki ang kita ng mga kumpanya ng armas ng kaalyado nitong bansa sa Europe, na nagbuhos din ng mga armas sa Ukraine para patagalin at pasidhiin ang gera doon. […]

AFP, nagwaldas ng $153 milyon para sa 1,000 drone
March 05, 2023

Kinumprima noong Marso 2 ng maka-militar na website na Max Defense na dumating sa Pilipinas noong 2022 ang nasa 100 Hermes 90 UAV, isang klase ng unmanned aerial vehicle o drone na gawa ng Elbit Systems ng Israel. Ang mga drone na ito ay bahagi ng order ng Armed Forces of the Philippines para sa […]

Itigil ang gerang US-NATO sa Ukraine, giit ng mga grupo
February 27, 2023

Nagprotesta ang libu-libong mamamayan sa Belgium noong Pebrero 25 para ipanawagan ang kagyat na pagwawakas sa gerang US-NATO sa Ukraine na sumiklab isang taon na ang nakalilipas. Nakilahok sa protesta ang International League of Peoples’ Struggle (ILPS)-Belgium, mga alyadong organisasyon nito at ang International Peoples’ Front (IPF). Nagmartsa rin ang mga migranteng Pilipino sa ilalim […]

Presensyang militar ng US sa Pilipinas, maaring magpasiklab ng gerang nukleyar
February 22, 2023

Sa pamamagitan ng presensya ng tropa, gamit militar at nukleyar na arsenal nito sa Pilipinas, inilalagay ng US ang buong rehiyong Asia sa “bingit ng isang nukleyar na Armageddon.” Ito ang babala ni Prof. Roland Simbulan sa isang webinar na pinamagatang “Countercurrents: Foreign Policies and Anti-imperialist Struggle na inilunsad noong Pebrero 4. Si Simbulan ay […]

Mamamayan ng daigdig, magbigkis, pigilan at labanan ang lahat ng anyo ng inter-imperyalistang gera!
February 22, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Kaisa ng mamamayan ng daigdig, tinutuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan ang nagpapatuloy na inter-imperyalistang gera sa Ukraine sa pangunguna ng US. Kasabay nito, mariin din naming tinutuligsa ang tuluy-tuloy na pang-uudyok ng US ng panibagong larangan ng gera sa Asia Pacific laban sa China. Isang taon na ang nakalilipas mula nang […]

Panunutok ng “military-grade laser” ng China sa barkong Pilipino, kinundena
February 16, 2023

Binatikos ng mga demokratiko at progresibong grupo ang agresyon at panunutok ng “military-grade” na laser ng Chinese Coast Guard (CCG) sa isang sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea noong Pebrero 6. Kaugnay nito, naghain ng isang resolusyon ang blokeng Makabayan sa House of Representatives para kundenahin ang naturang insidente at tuligsain […]

Pagwawakas sa gera ng US-NATO sa Ukraine, ipinanawagan
February 15, 2023

Ipinanawagan ng International People’s Front ang pagwawakas sa gera ng US at ng alyansang North Atlantic Treaty Organization (NATO) sa Ukraine isang taon mula nang ilunsad ito noong Pebrero 12. “Nananawagan ang International Peoples’ Front sa lahat ng mga mamamayan na magkaisa, mag-organisa at militanteng lumaban para wakasan ang gera ng US-NATO sa Ukraine,” ayon […]