2 sibilyan, biktima ng walang habas na pamamaril ng sundalo

,

Kahapon, July4, muli na namang nag-bomba at nag-istraping ang mga berdugong sundalo sa mabundok na bahagi ng Barangay Cambitala, Pantabangan, Nueva Ecija.

Hindi NPA ang pinaulanan nila ng bala kundi dalawang inosenteng sibilyan.

Mula katatapos na engkwentro noong June 26 kung saan 10 magigiting na Pulang mandirigma ang nasawi, desperasyong hakbangin ito ng mga kaaway upang tuluyang sugpuin ang NPA. Walang patumangga ang kanilang pambobomba at pamamaril kahit na maramig inosenteng buhay at pook-obrahan ang maapektuhan. Tunay na berdugo at mersenaryo ang mga armadong pwersa ng reaksyunaryong gobyerno.

Malagay man sa gipit na sitwasyon ang NPA, nananatiling ligtas at sumusulong ang ating hukbo dahil sa mahigpit na suporta ng mga masa. Ang NPA ang tunay na sundalo ng mga mahihirap. Tinitiyak nito na una sa lahat, kapakanan at kaligtasan pa rin ng mga inosenteng sibilyan ang kailangan ipatiuna kahit sa panahon ng engkwentro. Malayong-malayo ang NPA kumpara sa mersenaryong kaaway na alang-alang lamang sa mga parangal at posisyon, ay walang-pusong papatay at mandadamay ng mga sibilyan.

Itigil ang pambobomba at istraping sa Pantabangan!

2 sibilyan, biktima ng walang habas na pamamaril ng sundalo