Ambus inilunsad ng BHB laban sa tropa ng 2nd IBPA na nagsasagawa ng RCSP sa mga bayan ng Isla Ticao

Binabati ng JRC-BHB Masbate ang mga pulang manidirigma na matagumpay na nagsagawa ng aksyong demolisyon laban sa isang iskwad ng Charlie Coy ng 2nd IBPA nitong Agosto 11, 2022 bandang alas 11 ng gabi sa So. Puro, Brgy. Talisay, San Fernando. Batay sa nakalap na ulat, nagtamo ng maraming kaswalti ang kaaway habang ligtas naman nan aka atras ang isang tim ng BHB.

Ang iilinunsad na demolisyon ay hindi lamang upang bigyang tugon ang kahingian ng mamamayan na mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao ng AFP- PNP-CAFGU sa isla ng Ticao. Pinasusubalin din nito ang mga dinuktor na kwento ng AFP-PNP-CAFGU na papahina na ang rebolusyonaryong kilusan sa isla.

Ang pagbuhos ng pwersa ng AFP-PNP-CAFGU at tumitinding militarisasyon sa isla ng Ticao at buong probinsya ay bahagi ng nagpapatuloy ng mga neo-liberal proyekto na itatayo sa Masbate. Ang AFP-PNP-CAFGU ang nagsisilbing tagabantay at tagatiyak na walang maging hadlang sa naturang mga proyektong neo-liberal gaya ng eko-turismo, mina, pagrarantso, at ang planong pagtatayo ng Masbate Airport.

Matagal nang ginagalugad ng AFP-PNP-CAFGU ang mga barangay sa bayan ng San Fernando at iba pang kanugnog na bayan. Nagsasagawa ang pasistang tropa ng RCSP sa naturang mga lugar. Marami ang naging biktima ng sapilitang pagpapasunrender, pagdukot, pambubogbog at pinaslang ng AFP-PNP-CAFGU sa tabing ng RCSP at E-CLIP.

Labis na takot at pangamba ang nararamdaman ng mga residente dahil sa gnagawang pambabanta, pananakot, pambabastos sakababaihan, iligal na panghahalughog sa kabahayan iligal nap ag-aresto sa mga sibilyan sa mga lugar na may presensya ng AFP-PNP-CAFGU.

Pinalitan ito ng kasiyahan ng mamamayan sa isla ng Ticao matapos ang aksyong opensibang ilinunsad ng BHB. Pinatunayan nito na kahit kalian hindi magmamaliw ang suporta at pagtitiwala ng mamamayang Masbatenyo sa kanilang tunay hukbo, ang BHB. Tanging ang rebolusyonaryong kilusan at ang BHB ang kanilang sandigan at maaasahang tagapangalaga sa kaligtasan ng kanilang buhay at kabuhayan. Ito ang kapasyahan ng BHB na kamtin ang hustisya at hadlangan ang tumitinding karahasan ng AFP-PNP-CAFGU hanggat may pang-aapi at pagsasamantala. Hindi titigil ang armadong paglaban sa probinsya ng Masbate.#####

Ambus inilunsad ng BHB laban sa tropa ng 2nd IBPA na nagsasagawa ng RCSP sa mga bayan ng Isla Ticao