Pahayag ng Pakikiisa ng Kaguma sa Welga ng Mga Tsuper Laban sa Jeepney Modernization Biguin ang pagkakamal ng tubo ng sabwatan ng mga dambuhalang dayuhang manupaktura ng “modern jeep” at bulok na rehimeng Marcos

,

Ang kasapian ng Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) at mga progresibong edukador ay nagpapahayag ng mahigpit na pakikiisa sa lahat ng mga maliliit na opereytor at tsuper ng jeepney na magwawakas ang prangkisa sa katapusan ng taong 2023 alinsunod sa anti-mamamayang modernization program ng rehimeng US-Marcos. Bagama’t pinalawig ng inutil na Pangulong Marcos ang pananatili ng jeepney hanggang sa Enero ng 2024, ito ay panggogoyo lamang sa mga libu-libong tsuper at opereytor kasama ang milyong mga komyuter na maghihirap sa jeepney phase out. Sa takot sa dagundong ng galit na sambayanan na nagmartsa sa lansangan noong ika-28 ng Disyembre, napilitang mag-moratorium si Marcos Jr ng isang buwan upang pakalmahin ang ngitngit at galit ng sambaynan laban sa gobyerno. Ngunit hindi matitinag ang mga tsuper at mapaaapula ng nagpupuyos na galit ng sambayanan.

Kaisa ang mga guro at estudyante sa laban ng mga tsuper at opereytor dahil sumasakay tayo sa mga jeepney papasok ng ating mga paaralan. Sa baba ng sahod ng mga guro, jeepney lamang ang kayang sakyan ng mga guro para pumasok sa kanilang mga paaralan araw-araw. Pero sa huwad at komersyalisadong modernisasyon daw ng mga jeepney, mawawalan ng murang pampublikong masasakyan ang mga guro at estudyante. Napipintong tumaas ang regular na pamasahe mula 25 pesos hanggang 35 pesos para lamang makaipon ng kita ang mga tsuper sa pagpapaayos ng mga modern jeep at pagbabayad sa yunit na nagkakahalaga mula 1.5 milyon hanggang 2 milyon pataas. At sa walang patid na pagtaas ng presyo ng krudo at gasolina, tiyak na aarangkada pa ang pamasahe sa modern jeep.

Naniniwala ang Kaguma na huwad at anti-mamamayan ang jeepney modernization. Una, hindi dapat sapilitan ang pagsali sa kooperatiba para isuko ang indibidwal na prangkisa ng mga tsuper. Dahil nangangahulugan ito ng monopolyo ng prangkisa ng nag-iisang opereytor na kayang bumili ng 15 yunit ng modern jeep at monopolisahin ang prangkisa sa isang ruta. Lalabas din na mga kontraktwal na lamang ang mga tsuper na may-ari ng lumang mga jeep. Ikalawa, hindi totoo na maraming naaaksidente sa lumang jeepney. Ang pinakamaraming bilang ng mga akisdente ayon sa estadistika ay dahil sa mga motor. Ikatlo, bagama’t nagbubuga ng usok ang mga lumang jeepney, mas malalakas ang buga ng mga pabrika ng mga malalaking burgesyang kumprador at dayuhang empresa na nanunuba rin sa pagbabayad ng buwis. Imbes na ayusin ang jeepney, gusto ng rehimeng US-Marcos na walisin ang mga lumang jeepney na walang pagsasaalang-alang sa mga tsuper at kanilang pamilya kasama mga mananakay. Nagpapakita lamang ito ng pagiging ignorante at pagiging elitista ng mga Marcos at alipores niya na mahilig maglakwatsa sa iba’t ibang bansa gamit ang pera ng mamamayan at sumasakay sa magagarang eroplano at sasakyan.

Kaya naman taas kamaong nagpupugay ang mga makabayang guro sa mga tsuper na matapang at militanteng lumalaban sa jeepney modernization. Nagpapakita lamang ito na hindi lamang mamamatay ng mga aktibista ang pamilyang Marcos pero mamamatay din ng mga tsuper, opereytor at kinabukasan ng kanilang anak at pamilya.

Mga kasamang guro, tayo nang lumahok sa welga ng mga tsuper! Mag-ambag tayo ng oras at rekurso para sa pangmatagalan nilang laban. Dalhin natin ang ating mga klase sa welga! Ituro natin ang kawastuhan ng pagwewelga ng mga tsuper. Ikintal sa kamalayan ng mga kabataan at kapwa nating guro na sa pangmatagalang pagtanaw, hindi matatapos ang laban ng mga tsuper hanggat hindi naigugupo ang salot ng imperyalismo na nakikinabang sa jeep modernization, ang mga burukrata kapitalista na nakikipagsabwatan sa mga dayuhang empresa, at pasismo ng estado na sumusupil sa welga ng bayan.

Ibasura ang jeepney modernization!

Ibagsak ang rehimeng US-Marcos!

Biguin ang pagkakamal ng tubo ng sabwatan ng mga dambuhalang dayuhang manupaktura ng “modern jeep” at bulok na rehimeng Marcos