Biguin ang pampulitikang ambisyon ni Parlade! Dalhin siya sa kulungan, hindi sa Malakanyang!

,

Isa na namang napakalaking sarswela ang magaganap sa darating na reaksyunaryong eleksyon sa Mayo 9, 2022. Samu’t saring pakulo ang naganap sa unang araw pa lamang ng filing ng certificates of candidacy (COC). Walang tigil ang rigodon ng mga kandidato sa iba’t ibang mga partido pulitikal lalo na pagsapit ng huling araw ng pagbawi ng kandidatura at pagpapalit ng mga kandidato ng mga partido nitong Nobyembre 15.

Nakakasuka ang paghalili at pagtakbo ng dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC na si Ret. Gen. Antonio Parlade Jr. sa pambansang eleksyon bilang presidente sa ilalim ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Sa napakahabang listahan ng kanyang mga krimen sa mamamayan, mas nararapat siyang makulong sa bilangguan kaysa maluklok sa Malakanyang.

Maghahatid ng delubyo si Parlade sa pambansang eleksyon. Bilang nangungunang red-tagger at pasistang troll sa bansa, asahan ng mamamayang Pilipino na punung-puno ang kanyang kampanya ng paninira, red-tagging, fake news at disimpormasyon lalo sa social media. Ito ang nakatagong dahilan ni Parlade sa kaduda-dudang pagtakbo niya bilang pangulo ng bansa. Gagamitin lamang niyang entablado ang kampanyang elektoral upang maging malaya nitong siraan ang mga progresibong partidong elektoral at mga kandidato sa pambansa at lokal na pusisyon. Tiyak na ibabandila niya ang mga pasistang programa at ang Anti-Terrorism Law sa hibang niyang layuning “puksain ang insurhensya” sa bansa upang maghasik ng takot sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng itim na propaganda at multo ng komunismo.

Tiyak na magiging bahagi ng kandidatura at kampanya ni Parlade ang pagsalba sa badyet ng NTF-ELCAC na pinaliit ng Senado tungong P4 bilyon mula P28 bilyon. Sunud-sunod na naghahabol ang kanyang mga kabaro na sina Lorenzana, Esperon at Año para ibalik ang pinalobong panukalang pondo ng NTF-ELCAC. Malaking posibilidad na lalamnin ng kanyang pasistang adyenda ang pagpapabango sa pekeng proyektong pangkaunlarang Barangay Development Program (BDP). Kung tutuusin, nalantad nang palpak ang programang BDP dahil 1% lamang o 26 ng 2,318 proyekto nito ang natapos. Pinatunayan din nitong nagsilbing gatasang baka lamang ang programa ng matataas na opisyal ng AFP-PNP at NTF-ELCAC. Hindi malayong ito rin ang pagmumulan ng pondong pang-eleksyon ni Parlade.

Samantala, kagaya ng mga pakulo ng tradisyunal na pulitiko sa bansa, pinalalabas ni Parlade na tumatakbo siya para “kalabanin si Bong Go sa pagkapresidente at proteksyunan si Duterte laban dito”. Nais iabswelto ni Parlade si Duterte sa mga krimen nito at palabasing naiimpluwensyahan lamang ni Bong Go ang mga desisyon nito. Ipinapahiwatig nito ang namumuong tunggalian sa hanay mismo ng mga alipores ni Duterte palibhasa ay natanggal si Parlade sa kanyang pusisyon bilang tagapagsalita ng NTF ELCAC.

Sariwa pa ang mga sugat ng mamamayan ng Timog Katagalugan sa napakarami niyang inutang na dugo. Kung kaya’t makakaasa si Parlade na bibiguin ng mamamayan ang kanyang pampulitikang ambisyon.

Dismayado ang mamamayang Pilipino sa resulta ng paghahain ng kandidatura at ang labis na inabusong patakarang substitution o pagpapalit ng mga kandidato sa reaksyunaryong eleksyon. Binaboy nito ang proseso at sa pamamagitan ng sistemang ito, nakakapagpareserba ng pwesto sa kandidatura ang mga bulok na pulitikong sagad-saring tuta ng imperyalismo at mula sa mga angkan ng dinastiyang pulitikal. Iniluwal din ng sistemang ito ang kandidatura ni Duterte bilang pangulo noong 2016, at ngayon, ni Parlade at ng iba pang mga anti-komunistang kandidato.

Kailangang patuloy na singilin at papanagutin si Parlade sa kanyang madugong rekord ng terorismo sa bayan. Tiyakin na hindi siya sa Malakanyang mapapadpad kundi sa bilangguan at basurahan ng kasaysayan.

Inaatasan ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog ang mga yunit ng NPA sa ilalim nito na huwag pahintulutang makapasok sa mga larangang gerilya ang mga makinarya sa eleksyon ni Parlade, mga kasapakat at iba pang sagadsaring pasista. Hindi nararapat na mamayagpag ang mga ito para maghasik ng lason at kasinungalingan sa masa at mga rebolusyonaryong base.###

Biguin ang pampulitikang ambisyon ni Parlade! Dalhin siya sa kulungan, hindi sa Malakanyang!