Dapat paghandaan ang epekto ng El Niño sa kabuhayan ng mga magsasaka

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ayon sa mga ulat, tinatayang magsisimula ang El Niño o panahon ng tagtuyot sa susunod na hati ng 2023 mula ngayong darating na Hunyo. Ang pinakamalaking pinsalang idudulot ng inaasahang paghagupit ng tagtuyot ay papasanin ng mga magsasaka at sektor ng agrikultura. Sa huling pagkakataong dumanas ang Pilipinas ng pinakamatinding tagtuyot, umabot ng lampas P400 bilyon ang naging kabuuhang pinsala sa agrikultura. Kaugnay nito, ipinapanawagan ng hanay ng mga magsasaka ang kagyat na paglalatag ng gubyerno ng isang komprehensibong plano upang mapangibabawan ito. Kinakailangang matiyak ang sapat na suporta sa lokal na produksyon at sa maliliit na magsasaka at manggagawang bukid.

Habang kinakalampag ang Department of Agriculture (DA) at ang rehimeng US-Marcos na gampanan ang kanilang mga obligasyon sa mamamayan, marapat lamang na magkaisa ring kumilos ang mga organisasyon ng mga magsasaka at ang taumbayan. Pinatutunayan ng kasaysayan na kung hindi kapos at nahuhuli, ay sadyang walang ibinibigay na suporta ang inutil na gubyerno. Kung kaya, walang aasahan ang mamamayan kundi ang kanyang sariling lakas, inisyatiba at pagkakaisa.

Ang mga rebolusyonaryong organisasyon at samahang masa sa iba’t ibang panig ng Bikol at buong bansa ay marapat na manguna sa kagyat na pagpaplano at pagpapagulong ng mga hakbanging paghahanda sa tagtuyot. Ang iba’t ibang antas ng mga samahan, tulungan at kooperatiba ng mga magsasaka ay dapat hikayating kumilos para sa kanilang kagalingan. Kinakailangan ang mas mahigpit na tulungan sa pagitan ng bawat isa upang matugunan ang banta ng magiging kakulangan ng tubig. Maaaring magplano ng sama-samang patubig at iba pang kongkretong hakbang upang mapanatili ang kabuhayan ng mga magbubukid.

Kasabay nito, dapat ding pamunuan ng mga rebolusyonaryong organisasyon sa lokalidad ang pagtitiyak ng sapat na suplay ng pagkain tulad ng bigas, mais at gulay sa mga komunidad. Asahan na ang malawakang kagutumang kakabit ng tagtuyot laluna’t tinatayang lampas kalahati ng agrikultura na lupain sa rehiyon ang maaapektuhan.

Ang lahatang-panig na paghahandang ito: pagpanawagan ng koordinadong aksyon mula sa mga ahensya ng gubyerno at sa kabilang kamay naman ay pagsalig sa sariling lakas at pagbibigkis, ang titiyak na maiigpawan ng masang magsasaka at buong sambayanan ang parating na delubyo ng El Niño.

Dapat paghandaan ang epekto ng El Niño sa kabuhayan ng mga magsasaka