Duguan ang kamay ni NTF-ELCAC Vice Chair Sara Duterte at ang DepEd sa pagkakapaslang ng menor-de-edad na si Carling Belan sa kamay ng militar

Sa pagbibigay-katwiran ng militarisasyon sa mga eskwelahan at pagsuporta sa teroristang adyenda ng militar, may pananagutan si Duterte, ang DepEd at ang CHR sa pagkakapaslang ni Belan at sa tangkang pagmasaker sa kanyang mga kasamahan sa Barangay Calabad, bayan ng Dimasalang noong Hunyo 16.

Pinakamarumi ang kamay ng junior pasistang si Duterte. Sa kanyang pag-upo bilang NTF-ELCAC Vice Chairperson at mas agresibong pagpapel sa gera kontrainsurhensya, tumindi ang terorismo ng militar. Sinamantala ni Duterte ang mga matagumpay na taktikal na opensiba sa Masbate upang itulak ang kanyang pasistang adyenda.

Hinahamon ng rebolusyonaryong organisasyon ng mga guro si Vice President at Department of Education (DepEd) Sec. Sara Duterte, ang mga lokal na sangay ng DepEd sa Bicol at Masbate at Commission on Human Rights na kundenahin ang pagpatay sa mag-aaral at menor-de-edad na s Carling Belan. Sa harap ng malawakang pagkundena ng publiko sa karumal-dumal na tangkang masaker, nakakabingi ang katahimikan ni Duterte at mga ahensyang ito na siyang unang-una pa sa desperasyong maipintang terorista ang Bagong Hukbong Bayan.

Ang ating pinakamamahal na Bagong Hukbong Bayan, na siyang inaakusahang terorista ni Duterte at ng rehimeng Marcos Junior, ang siya ngayong tinatawag ng taumbayan upang ipagtanggol sila sa mga tunay na teroristang AFP-PNP-CAFGU.

Nananawagan ang KAGUMA – Masbate sa hanay ng kaguruang Masbatenyo na makiisa sa pagpapanagot sa rehimeng US-Marcos-Duterte sa mga pasistang krimen nito at mag-ambag sa malawakang paglalantad sa brutalidad at terorismo ng militar sa prubinsya.

Duguan ang kamay ni NTF-ELCAC Vice Chair Sara Duterte at ang DepEd sa pagkakapaslang ng menor-de-edad na si Carling Belan sa kamay ng militar