Dululungan nga Opensiba sang LPC-NPA Nagmadinalag-on

Lubos nga ginapanginbulahan sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) ang mga isganan nga mga Pulang kumander kag hangaway sang banwa sa pursigido kag maisog nga paglunsar sang madinalag-on kag dululungan nga aksyon militar sa Central nga bahin sang isla. Nagresulta sang isa (1) ka patay kag 2 (duha) ka samaron sa hanay sang berdugong tropa sang 62nd IBPA.

Nobyember 12, 2022, alas 5:32 sang hapon, ginsnipe sang LPC-NPA ang Brgy Budlasan Army Detachment, Canlaon City diin nagsamad sa 1 ka katapo sang nasambit nga tropa militar.

Samtang sa amo gihapon nga petsa, alas 9:00 ang takna sang gab-i, halos 30 metros ang distansya sang ginharas sang NPA ang nagatinumpok nga tropa sang 62nd IB nga nakakampo sa Brgy Trinidad National High School Gym, Brgy Trinidad, Guihulngan City. Nag-angkon sang halit ang nasambit nga tropa militar. Nagresulta man ini sang isa (1) ka patay kag isa (1) ka pilason sa berdugong 62nd IB. Liwat naman ini nga ginhinago sang militar sa publiko.

Ang pagtiner kag pagkampo sang militar sa mga buluthuan kag iban pa nga pangpubliko nga lugar ang maathag nga bayolasyon sa mga kasugtanan sa laye sa gyera kag CARHRIHL.

CPP-NPA lamang ang makahatag sang hustisya sa mga biktima sang pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarung. Hublasan ang mga kabutigan kag patalang nga padugi sang mersenaryong militar sa kaumahan sa Central Negros! Palayason ang pasista kag berdugong militar!

Isulong ang armadong paghimakas kag lab-uton ang tunay nga demokrasya kag pungsodnon nga kahilwayan!

Dululungan nga Opensiba sang LPC-NPA Nagmadinalag-on