2 trak ng panginoong maylupa, pinaralisa sa Negros

Dalawang trak ng malaking kumprador at panginoong maylupa na si Teotimo “Tim” Ballesteros ang sinunog ng mga operatiba ng Bagong Hukbong Bayan-Northern Negros sa Sityo Proper, Barangay Tabun-ac, Toboso, Negros Occidental noong Disyembre 14, bandang alas-9:30 ng umaga. Kilala si Ballesteros na barat magpasahod kung kaya’t lubos itong ikinagalak ng mga tapasero at manggagawa sa tubuhan.

Si Ballesteros ay isang notoryus na anti-rebolusyonaryo at landgrabber. Sa kanyang kalupitan, gwardyado ng mga bandidong PMG at detatsment ng militar ang kanyang mga tubuhan. Pinondohan niya ang mga ito para mapanatili ang kanyang kontrol sa lupang kanyang inagaw mula sa mga magsasaka.

“Hindi interesado ang BHB sa pagpataw ng rebolusyonaryong buwis sa mga negosyo ni Ballesteros dahil sa sandamakmak na reklamo ng mga mangagawa, sigalot sa lupa, at sa kanyang pagiging notoryus na anti-rebolusyonaryo,” pahayag ni Cecil Estrella. tagapagsalita ng BHB-Northern Negros.

Ang naturang aksyon ng BHB ay sampal sa ipinangangalandakan ni BGen. Inocencio Pasaporte, kumander ng 303rd IBde, na hindi na sinusuportahan ng masang Negrosanon ang hukbong bayan.”

Sa mismong aksyon, tinipon ng mga operatiba ng BHB ang mga manggagawa para ipaliwanag ang mga dahilan at kawastuan ng pamamarusa. Habang nililisan ng BHB ang lugar, tiniyak ng mga residente na ligtas ang kanilang dinadaanan.

Naging posible ang matagumpay na sangsyon ng BHB laban kay Ballesteros dahil sa hindi matutuyong suporta ng masa.

AB: 2 trak ng panginoong maylupa, pinaralisa sa Negros