Ginakundena sa NDF-Bohol ang pagdagit, tortyur ug pagpatay sa aktibistang si Arthur Lucenario

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Gikundena sa National Democratic Front-Bohol ang pagpatay sa usa ka organisador ug aktibistang si Arthur “Ka Jasper” Lucenario ug mga konsultant sa NDF nga gihimo sa mga pwersa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas.

Usa ka dakong kabuang ang laing gisugdan sa reaksyunaryong estado ug mga kriminal nga kasundalohan sa 47th IBPA ug RMG dinhi sa Bohol. Niadtong petsa 12 sa Mayo, 2023, alas 6:00 sa buntag, gipagawas ang taho sa usa ka peke nga engkwentro nga nahitabo didto sa Barangay Tabuan, Antequera ug nga napatay matud pa ang usa ug samaran ang duha ka myembro sa Bagong Hukbong Bayan.

Walay kamatuoran ang maong “engkwentro”. Walay nahitabong panagsangka tali AFP ug BHB niining adlawa. Karaan ug pabalik-balik na’ng binuhatan sa mga ahente sa reaksyunaryong gubyerno ang pagpangdagit sa mga aktibista ug sibilyan, pagpangtortyur, pagpamatay nila ug pagpagawas nga sila kaswalidad sa usa ka engkwentro pinaagi sa pagsanina nila ug pagbutang og armas duol sa ilang patay nga lawas.

Si Lucenario, katapusang nakit-an niadtong petsa 14 sa Abril niining tuiga didto sa lungsod sa San Miguel ug natahong gidagit sa mga tropa sa 47th IB alas tres sa kaadlawon samtang inusarang-nagsakay sa motor. Sulod sa usa ka bulan, diha sa kamot sa mga pasista, nakasinati siya og pagpaantus ug lain-laing porma sa pagtortyur nga makita diha sa iyang patay’ng lawas.

Sibilyan, organisador sa mga kabatan-onan ug mga mag-uuma si Ka Jasper – dili manggugubat sa BHB – nga gipatay sa mga pasista. Aron pamatud-an ang krimen, nagbutang ang mga pasista og usa ka .45 duol sa tuong kamot ni Ka Jasper ug nagpaturagas sa pagpabuto sulod sa halos 10 ka minuto nga nagresulta sa grabeng trauma ug kahadlok sa katawhan. Naduhig sa dugo ang kamot sa pasistang rehimen ni Marcos Jr. ug sa reaksyunaryong kasundalohan sa pagpatay kang Ka. Jasper ug sa daghan pang biktima sa pagpamatay ubos sa rehimeng US-Marcos, Jr. Sila ang angayang paninglan ug papanubagon sa ilang mga krimen sa katawhan.

Ang kriminal nga National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), AFP, PNP ug uban pang grupong paramilitar maoy mga makinarya sa reaksyunaryong gubyerno sa pagpanglapas sa katawhanong katungod, pagpaantus, pagpamatay ug pagbabag alang sa pagkab-ot sa kalinaw.

Kanunay’ng abli ug nagasuporta ang rebolusyonaryong kalihukan dinhi sa Bohol sa panaghisgot sa kalinaw tali sa GRP ug NDFP. Apan, ang usa ka makatarunganon ug malahutayong kalinaw makab-ot lang kon adunay katilingbanong hustisya ug walay laing paagi sa pagkab-ot niini gawas sa paglunsad sa armadong pakigbisog pinaagi sa malanatong gubat sa katawhan.

Hangtod nagpabilin ang alang-alang kolonyal ug alang-alang pyudal nga katilingbanong sistema sa Pilipinas nga giharian sa imperyalismong US, dagkong komprador burgesya ug mga dagkong agalong yutaan, magpadayon usab ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa katawhan aron pandayon ang ila mismong gawasnon, malinawon ug malambuon nga kaugmaon.##

Ginakundena sa NDF-Bohol ang pagdagit, tortyur ug pagpatay sa aktibistang si Arthur Lucenario