Hinggil sa amnestiya ng rehimeng US-Marcos Jr.


Matibay ang paninindigan ng Nerissa San Juan Command BHB-Catanduanes na hindi nito tatanggapin ang alok na amnestiya ng rehimeng US-Marcos Jr. Lumang tugtugin na ang ganitong mga pakanang para sa pagpapasuko at pagsasalong ng armas. Kunwari lamang na nagpapanukala ng general amnesty ang rehimen upang mag-astang nasa mataas na posisyong moral at politikal. Ngunit alam ng publikong ang totoo ay imoral at kaaway ng sambayanang Pilipino ang estado dahil sa pagtataksil at pagkapapet nito sa mga imperyalista, korap at mapagsamanatala, malupit at pasista.

Ramdam ito ng mga Catandunganon na patuloy pa ring binabayo ng barat na presyo ng abaka – ang pangunahing produkto sa probinsya, kawalan ng suporta para sa mga mangingisda, kakulangan ng serbisyong pampubliko na sinasabayan ng mataas na presyo ng mga bilihin. Nariyan din ang mga paglabag sa karapatang tao tulad ng panghaharas sa masa, redtagging sa mga progresibong indibidwal at organisasyon, iligal na pang-aaresto at pamamaslang. Noong Enero 2022, isang sibilyan ang pinatay sa Brgy. Hinipaan sa bayan ng Bagamanoc sa kurso ng operasyon ng Catanduanes 2nd PMFC sa pamumuno ni Maj. Joseph Abel Jarabejo, Catanduanes Police Intelligence Unit, 97th Military Intelligence Company, 9^(th) MIB at 9^(th) IDPA. Pinalabas na kasapi ng NPA ang naturang biktima.
Ang kampanyang pagpapasuko at pasipikasyon sa pwersang rebolusyonaryo ay labag sa The Hague Joint Declaration ng 1992 at iba pang kasunduan sa pagitan ng NDFP at GRP. Kailangang may mga pampulitika at sosyoekonomikong repormang nakatuon sa paglutas ng mga batayang problemang siyang ugat ng pag-aarmas ng mamamayan. Ngayong ipinakikita ng rehimeng US-Marcos Jr. na wala itong balak na humarap sa usapang pangkapayapaan, isinasara rin niya ang pinto para sa usapan para sa naturang mga reporma.

Hanggat nananatili ang mga ugat ng kahirapan at kagutuman, hanggat may pang-aapi at pagsasamantala at hanggat walang tunay na kalayaan at pambansang demokrasya, hindi kailanman magbababa ng armas ang mga Pulang kumander at mandirigma ng NSJC BHB-Catanduanes.

Hinggil sa amnestiya ng rehimeng US-Marcos Jr.