Ka Rekka, dating estudyante ng UP, ay di armado nang ekstra-hudisyal na pinaslang sa Bukidnon

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Mariing kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pasistang rehimeng US-Marcos at ang mga armadong kampon nito sa 1003rd Infantry Brigade of the Armed Forces of the Philippines (AFP) sa ekstra-hudisyal na pagpaslang kay Kaliska Dominica Peralta (Ka Rekka), isang Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon.

Batay sa inisyal na impormasyong aming nakalap, walang armas si Ka Rekka nang kunin siya ng mga ahente ng militar at pulisya noong Miyerkules, Abril 10. Dinala siya kalaunan sa ibang bahagi ng barangay kung saan siya binaril at pinatay. Tatlong iba pa ang inaresto ng AFP.

Pinatutunayan ng mga lokal na saksi na walang labanan, taliwas sa mga pahayag ng militar at pulisya. Ang media at ang publiko ay nililinlang ng huwad na impormasyon ng AFP upang pagtakpan ang kanilang krimen. Ang pagpatay kay Ka Rekka matapos siyang mahawakan ay malinaw na labag sa batas at isang matinding paglabag sa internasyunal na makataong batas.

Sinusuportahan namin ang mga panawagan para sa isang independyenteng imbestigasyon sa pagpatay kay Ka Rekka. Inaasahang ang isang postmortem na pagsusuri sa kanyang mga labi ay magbubunyag ng higit pang impormasyon.

Ipinararating namin ang aming pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Ka Rekka, isang militanteng rebolusyonaryong minahal ng masang magsasaka at mga Lumad sa Mindanao. Siya ay dating estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas na nagpasyang sumapi sa Bagong Hukbong Bayan at ialay ang buhay sa paglilingkod sa masang inaapi at pinagsasamantalahan.

Sa kabila ng lahat ng paghihirap at sakripisyo, nagpunyagi si Ka Rekka at ibinigay ang kanyang lahat. Dala niya lagi ang saya at sigla sa BHB at sa masa. Ang kanyang mga kontribusyon sa lahat ng larangan ng rebolusyonaryong gawain ay iingatan at aalalahanin ng bayan magpakailanman.

Hanggang sa kanyang huling hininga, tapat siya sa layunin ng mamamayan para sa pambansang demokrasya. Ang kanyang pangalan ay habampanahon nang nakaukit sa mga talaan ng mga rebolusyonaryong bayani ng sambayanang Pilipino.

Ka Rekka, dating estudyante ng UP, ay di armado nang ekstra-hudisyal na pinaslang sa Bukidnon