KAGUMA-EV: Igsalikway an proposisyon nga nagmamando han ROTC ha mga eskoylahan!

Ini nga artikulo mayda han huba ha English

Nagpahayag an Kalipunan ng mga Gurong Makabayan-Eastern Visayas (KAGUMA-EV) nga an proposisyon nga nagmamando han Reserved Officers’ Training Corps (ROTC) ha mga eskoylahan — usa ha mga prayoridad nga balaud nga han bag-o nga rehimen Marcos — nagtutumuyo nga pugngan an akademiko nga kalibrihan, igmilitarisa an mga eskoylahan, ngan puuhon an kritikal nga panhunahuna.

“Dara han kahadlok ha paglarab han mga demonstrasyon han mga estudyante sugad han First Quarter Storm, gin-aantum nga igmamaniobra ni Marcos Junior an pagmando han ROTC ha mga eskoylahan ngan papapintason an mga mapanmuypoy nga pitad, militarista nga panginlabot, ngan an madarahug ngan sistematiko nga panalapas ha katungod han mga kabatan-unan-estudyante ngan mga alyado nga pwersa ha akademya,” sering ni Edgardo Sarigan, tagapagyakan han KAGUMA-EV.

Ha yana, nahilista nira Sarigan an mga kaso han pangampo han militar ha mga eskoylahan ngan iba pa nga kaso han terorista nga atake nga nakakaapekto ha seguridad, kaupayan, ngan akademiko nga pag-uswag han kabataan ngan kabatan-unan nga parag-uma. Maiha na nga ginre-red-tag ngan ginpapailarum ha sarbeylans han AFP an mga organisasyon han estudyante ha University of the Philippines-Tacloban ngan University of Eastern Philippines (UEP).

Damo nga magturutdo ngan mga kaapi han akademya an ginhaharas ha tahub han “profiling” ngan gin-aresto basar ha mga hinimu-himo nga kaso sugad kan Nestor Ada, principal han Rosario National High School ha Northern Samar, nga gindakop ha sakob han pahuruwayan han eskoylahan han naglabay nga tuig, ngan an presidente han UEP nga hi Rolando Delorino, nga ginpatay han mga pwersa han estado ha usa nga false-flag nga operasyon kontra ha Bagong Hukbong Bayan.

“Papapintason han mandatory ROTC ini nga mga atake ngan maghahatag-wada ha pagbinuwa ngan pagpakaraot han AFP ha mga progresibo nga lider-estudyante ngan magturutdo. Usa nga aragian han propaganda an ROTC para ha ginpapintas nga pasismo ngan kontra-rebolusyunaryo nga indoktrinasyon ngan an panmuypoy han kritikal nga panhunahuna,” sering ni Sarigan.

Gin-gagamit gihapon an ROTC agud makarekluta ha Student Intelligence Network (SIN) kun diin ginhihimo an mga estudyante nga aset agud agud maniktik ha ira igkasi estudyante ngan mga magturutdo. Ginpahinundum gihapon ni Sarigan an kaso ni Mark Welson Chua, nga nakit-an an patay nga lawas ha usa nga salog kahuman niya igbuksas an mga anomaliya han mga upisyal han ROTC. Nagpalarab han kangalas han katawhan an insidente nga amo an nagduso ha mga mambaralaud nga igbasura an mandatory ROTC.

“An mahibaro nga magmartsa, kumatin hin riple ngan magsaludar diri naghahagudalan ha patriyotismo ngan disiplina kundi ngadto ha buta nga pagsugot ha mga militar nga kamanduan,” sering ni Sarigan komo baton ha pasangilan nga an mandatory nga ROTC magpaparabong0 han nasyunalismo ngan disiplina ha kabatan-unan.

“An AFP — nga amo an manginginano han ROTC kakunsabo an Department of Education nga ginpapamunuan ni Sara Duterte — waray rekord hin patriyotismo ngan disiplina. Ha kamatuoran, lanong ini ha pag-atake ha mga makanasud, pagin talawan ha imperyalista nga pandambong, ngan pagin pinakawaray disiplina nga institusyon nga nakurakot hin kwarta tikang ha panmilitar nga pondo samtang nakabenepisyo ha pork barrel pinaagi han “sikreto” nga pan-intelidyens nga pondo.”

Ginpapanawagan han KAGUMA-EV an kabatan-unan, an ira igkasi magturutdo, ngan mga kaalyado nga sektor nga igsalikway ngan tipahan an ginproproponer nga balaud, igbuksas an okupasyon han militar ha mga eskoylahan, ngan atuhan an kada larang han bag-o nga rehimen Marcos nga igmilitarisa an edukasyon ha Pilipinas.

KAGUMA-EV: Igsalikway an proposisyon nga nagmamando han ROTC ha mga eskoylahan!