Kundenahin ang pag-atake ng Israel sa kampo ng mga Palestinong refugee

,
Ang artikulong ito ay may salin sa Pilipino

Mahigpit na kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at lahat ng rebolusyoanryong pwersa sa Pilipinas ang armadong pag-atake ng Israel, pambobomba mula sa himpapawid at okupasyon sa kampo ng mga refugee sa Jenin sa hilagang bahagi ng West Bank na sinakop ng Israel. Umatras ang mga pwersang mananakop ng Israel dalawang araw pagkatapos at iniwan ang mga bahay at imprastruktura na lubhang nawasak.

Hindi bababa sa 12 indibidwal ang napatay sa reyd ng Israel na inilunsad sa katawa-tawang pagdadahilan na “pagpigil sa teroristang aktibidad.” Hindi bababa sa 500 pamilya ang napilitang lumikas dahil sa paghuhulog ng mga bomba at rocket sa kanilang tahanan. Mayroong 3,000 indibidwal sa kampo.

Tinutuligsa namin ang nagpapatuloy na henosidyong digma ng Zionistang gubyerno ng Israel laban sa mamamayang Palestino. Sa paglulunsad ng hindi makatarungang gera nito, buung-buong binabalewala ng Israel ang internasyunal na makataong batas at mga alituntunin ng digma sa pagpuntirya ng kanilang mga rocket at bomba sa mga eryang makakapal ang populasyon. Ang suportado ng US na pwersang militar ng Israel ay gumagamit ng labis-labis na pwersa sa desperasyong durugin ang pakikibaka ng mamamayang Palestino para sa sariling pagpapasya.

Tinutuligsa ng Partido ang gubyerno ng US at iba pang imperyalistang mga kapangyarihan sa pagbubulag-bulagan nito sa henosidyong digma ng Israel. May pananagutan din ang mga organisasyong midyang Kanluranin at lokal sa kabiguan nitong iulat ang lubhang mga paglabag sa internasyunal na makataong batas at pagdurusa ng mamamayang Palestino.

Ipinapaabot namin ang pakikiisa sa mamamayang Palestino sa kanilang nagpapatuloy na militante at armadong paglaban sa pananakop ng Israel sa kanilang lupa at kanilang hangarin para sa kaunlara at mapayapang pamumuhay. Pinagpupugayan namin ang mga martir ng pakikibakang Palestino at humahalaw ng inspirasyon sa kanilang dakilang pakikibaka para palayain ang kanilang inang bayan.

Kundenahin ang pag-atake ng Israel sa kampo ng mga Palestinong refugee