Kundenahin ang pambobomba sa ospital sa Gaza

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa mga mamamayan ng buong daigdig sa pagpapahayag ng nagngingitngit na galit sa pagpatay sa hindi bababa sa 500 katao sa pambobomba sa Al Ahli Arab Hospital sa hilagang bahagi ng Gaza City kagabi.

Ang pananagutan sa pambobomba ay malinaw na nasa kamay ng Zionistang rehimen ng Israel na sa nagdaang 10 araw ay walang-habas sa paghuhulog ng bomba sa Gaza City. Winasak ng mga bomba ng Israel ang ilampung libong mga bahay at apartment, eskwelahan, pasilidad pangkalusugan, sentro ng mga refugee, upisina ng midya at mga gusaling pangkomersyo, at pumaslang sa higit 3,000 tao kabilang ang higit 940 na mga bata.

Ang pamboboba sa opistal sa Gaza ay lantarang terorismo ng rehimen ng Israel na suportado ng US at bahagi ng henosidyo laban sa mamamayang Palestinian. Itinuturing itong malubhang paglabag sa internasyunal na makataong batas at isang krimen sa digma.

Nakikiisa kami sa mga mamamayan ng daigdig sa pagtatanghal bilang mga bayani sa mga doktor at manggagawang pangkalusugan ng Al Ahli Arab Hospital na tumangging lisanin ang kanilang trabaho sa kabila ng mga babala ng Israel na bobombahin ang hilagang Gaza. Ang dugong ibinuhos ng libu-libong mga martir sa Gaza ay dumadaloy sa ugat ng mamamayang Palestinian at nagbibigay ng walang-katapusang buhay sa kanilang pakikibaka.

Nananawagan kami sa lahat ng Pilipinong manggagawa, magsasaka, estudyante, manggagawang pangkalusugan, taong-simbahan, kababaihan, tagapagtaguyod ng karapatang-bata, mamamayang Moro at minoryang mamamayan at iba pang demokratikong mga pwersa at sektor na makiisa sa mga mamamayan ng buong daigdig na naglulunsad ng mga demonstrasyon sa harap ng mga embahada ng Israel at US bilang protesta laban sa henosidyo at magpahayag ng suporta sa mamamayang Palestinian sa kanilang armado at lahat ng porma ng pakikibaka para kamtin ang tunay na kalayaan.

Kundenahin ang pambobomba sa ospital sa Gaza