Magkaisa at labanan ang tiyak na pasismong kakambal ng muling pagpasok ng mapaminsalang Labo Geothermal Project ng Philippine Geothermal Production Company, Inc. (PGPCI) sa prubinsya ng Camarine Norte!

, ,

Dapat kumilos ang masang CamNorteño at labanan ang nakaambang pagtatayo ng power plant sa bundok ng Labo–sa boundary ng Camarines Norte at Camarines Sur. Ang nasabing proyekto ay pangangasiwaan ng kumpanyang PGPCI na 100% pag-aari ng SM Investment Corporation ng pamilyang Lopez. Sasaklawin nito ang 93.34 km² ng kalupaan ng nasabing lugar.

Matatandaang huling bahagi ng dekada ‘80 nang i-operate ito ng PNOC-EDC na batay sa datos ay nagkaroon ito ng 8 exploratory drilling o pagbutas sa lupa. Kung saan ang Ilog Labo, Tuo River at Wala River ay nagmistulang palayang bago lamang daanan ng traktora dahil sa tindi ng putik na umaanod mula sa mga binuldoser na lupaing ginawang kalsada at mula sa malalalim na hinukay na lupa. Ang nabanggit na mga ilog na dati ay mala-kristal ang tubig na dumadaloy at sagana sa iba’t ibang uri ng isda ay napalitan ng umaanod na putik. Hindi lamang nagkandawala ang mga isda, ni hindi na rin ito mapakinabangan ng masa kahit sa paglalaba at paliligo.

Tiyak na apektado ng proyektong Geothermal ang 32 Barangay ng Del Gallego, Barangay Cabadisan sa bayan ng Ragay, Camarines Sur at mayorya ng baryo sa bayan ng Labo. Lalo’t higit pa, ang Mt. Labo ang isa sa pinipreserba para sa pagkukunan ng tubig ng buong prubinsya.

Ngayong taon, simula buwan ng Mayo ay tatlong beses nang bumisita ang mga tauhan ng kumpanya sa kabundukan ng Labo para markahan ang mga kahoy na puputulin upang bigyang daan ang gagawing kalsada na may tayang 12 metrong lapad. Magmumula ang kalsada sa Barangay Pamplona sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur na tatagos sa Sitio Malapat, Barangay Baay, Labo. Bahagi ito ng unang paghahanda ng kumpanya upang makapasok ang mga malalaking equipment para sa proyekto.

Laging kakambal din ng mga dambuhalang proyekto ang pasismo at karahasan ng militar. Matatandaang noong Oktubre 12-14, 2022 ay nagkaroon ng panganganyon ang 5th Field Artillery Batallion at 81st IBPA gamit ang Howitzer sa Barangay Tabion, Del Gallego na tumama sa kabundukan ng Sitio Ime, Barangay Bagong Silang ng parehong bayan. Kung saan nagdulot ng takot at matinding galit sa mga residenteng nakatira sa bundok dahil sa pagkasira ng kanilang mga pananim katulad ng niyog. Ipinakat na rin ang mga kampo ng militar sa mga Barangay ng Bagong Silang Del Gallego, sa Barangay Cabadisan sa bayan ng Ragay at sa Barangay Baay sa bayan ng Labo bilang bahagi ng proteksyon ng kumpanya.

Ang lugar na pinagkakanyon ng mga berdugong militar ay ang lugar na pagdadaanang kalsada ng proyektong PGPCI. Layunin ng mga ganitong aktibidad ng AFP sa mando ng amo nitong si Marcos Jr. na supilin ang anumang tangkang paglaban ng mamamayan upang bigyang daan ang mga dambuhalang proyektong neoliberal katulad ng PGPCI. Takutin at masahol pa ay palayasin ang mamamayan sa kanilang mga lupang pag-aari. Katulad na lamang ng ginagawang paghahasik ng pasismo ng kumpanya sa pagmimina ng Filmenera Resources Corporation sa prubinsya ng Masbate. Kung saan pinagkakanyon din ang kabundukan ng Bagulayag nito lamang Setyembre 23-24, sa layuning palayasin ang mga residente sa lugar upang bigyang lugar ang ekspanyon ng Filmenera.

Nananawan ang Armando Catapia Command NPA-Camarines Norte sa lokal na pamahalaan ng prubinsya at bayan ng Labo na saklaw ng proyekto at sa lahat ng nagmamahal sa kalikasan na tutulan ang pagpasok ng mapangwasak na proyektong Geothermal ng kumpanyang PGPCI. Hindi kaunlaran ang idudulot nito sa lugar at tiyak na hindi rin ito magsisilbi sa interes o pangangailangan ng inyong nasasakupan, dahil itoy pag-aari ng pribadong kumpanya.

Nais rin ilinaw ng ACC-NPA-CN na kailan man ay hindi humadlang ang NPA sa prubinsya sa usapin ng kaunlaran. Subalit ang totoong kaunlaran ay hindi dapat sumasagka sa interes ng mamamayan. Hindi nagdudulot ng dislokasyon at/o pang-aagaw ng lupa, hindi dapat nito sinasagasaan ang buhay o kalusugan man ng mamamayan. Higit sa lahat dapat libre itong pakikinabangan ng mamamayan.

Nananawagan din ang ACC-NPA-CN sa lahat na mamamayan, lalot higit sa mamamayang apektado ng dambuhalang proyekto na huwag ninyong hayaang wasakin ang inyong pinagkukunan ng kabuhayan at inuming tubig at isugal ang kinabukasan ng darating na henerasyon ng dahil lamang sa pakinabang ng iilan at mapagsamantalang dambuhalang kapitalista.

Dapat ubos-kayang magkaisa ang lahat na mamamayan sa lugar at gawin ang lahat ng pamamaraan upang mapalayas ang dayuhang kumpanya.

Magkaisa at labanan ang tiyak na pasismong kakambal ng muling pagpasok ng mapaminsalang Labo Geothermal Project ng Philippine Geothermal Production Company, Inc. (PGPCI) sa prubinsya ng Camarine Norte!