Makatarungan ang mga hakbanging paghihiganti ng Iran sa Israel

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Itinuturing ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at mga rebolusyonaryong pwersa sa Pilipinas na makatarungan at sukat na tugon ang pag-atake ng Islamic Republic of Iran gamit ang mga misayl at drone laban sa mga base militar ng Zionistang rehimen sa Israel na umatake sa embahada ng Iran sa Syria noong Abril 1, na pumatay sa 18 upisyal at tauhan ng Iranian Revolutionary Guard.

Ang mga pag-atake ng Iran ay tumagos sa ipinagmamalaking Iron Dome na sistemang pandepensa at bumutas nang malaki sa arogansya ng Zionistang rehimen. Ito ay nagpalakas ng loob at nagbigay inspirasyon sa milyun-milyong tao sa buong mundo, laluna sa mamamayang Palestino. Sa kanila, ang mga pag-atake ng Iran sa Israel ay marapat na kabayaran sa walang habas na digmaang henosidyo ng Israel sa Gaza na suportado ng US, na pumatay sa higit 33,000 Palestino mula noong Oktubre 2023.

Isinagawa ang aksyong paghihiganti ng Iran pagkatapos ng ilang dekada nang pagpipigil sa harap ng patuloy na pag-atake ng Zionistang rehimen. Sa mga nakaraang taon, ang Zionistang Israel ay nagsagawa ng hindi bababa sa anim na asasinasyon laban sa mga nuclear scientist ng Iran, na pumaslang sa lima. Nakipagtulungan din ito sa mga pwersang militar ng US na nagsagawa ng pagpatay gamit ang drone noong 2020 laban sa punong heneral ng Iran na si Qassem Soleimani sa Iraq.

Matapos isagawa ang kanyang mga paghihiganti, ipinahayag ng Iran na “ang usapin ay maaaring ituring na tapos na.” Nakikiisa kami sa pagkundena sa mga banta ng higit pang paglawig ng armadong salpukan na nagmumula sa Israel at sa gubyerno ng US na nagpahayag ng “bakal na suporta” sa Israel.

Ipinapahayag namin ang aming pakikiisa sa mamamayang Palestino habang patuloy nilang pinatitindi ang kanilang paglaban, armado o hindi armado, upang palayasin ang may-suportang-US na Israel mula sa Gaza at mabawi ang natitirang bahagi ng kanilang bayang tinubuan.

Hinihimok namin ang sambayanang Pilipino at mga mamamayan sa buong mundo na ipagpatuloy ang pagsuporta sa mamamayang Palestino at paggigiit na panagutin at parusahan ang gubyernong US, si Benjamin Netanyahu at kanyang mga upisyal sa hindi mabilang na krimen sa digma na ginawa ng Zionistang Israel.

Makatarungan ang mga hakbanging paghihiganti ng Iran sa Israel