Mamamayan, magkaisa, kumilos at ipaglaban ang kalayaan at pambansang soberanya!

,


Sukdulang pangyuyurak sa kalayaan at soberanya ng sambayanang Pilipino ang lantarang panghihimasok militar ng imperyalistang US. Kaakibat nito ang tahasang pagtatraydor at pagsusubasta ng rehimeng Marcos II sa interes, kapakanan at kaligtasan ng bayan. Mahigpit ang pangangailangan para magkaisa, kumilos at ipaglaban ang kalayaan, soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa.

Napipintong maulit sa kasaysayan ng bansa ang maipit at magdusa sa gitna ng gera ng mga imperyalistang bansa na nagtutunggalian para sa pang-ekonomya at hegemonyang panrehiyon. Ang kasalukuyang aksyon at kontra-aksyon ng US at China, ay malinaw na nag-eengganyo ng aktwal na armadong komprontasyon sa pagitan nila. Ang pagdagsa ng mga tropang Amerikano at paghahakot ng mga kagamitang pandigma sa Pilipinas ay nagdudumilat na katotohanang magiging entablado ng digmaan ang teritoryo ng bansa at magiging pambala sa kanyon ang mga Pilipino sa di maiiwasang pagkadawit sa pagsiklab ng inter-imperyalistang gera.

Makikita ito sa kaliwa’t kanang maniobra at pagkukumahog ng US na ihanda ang teatro ng digma sa Indo-Pacific na papabor sa kapasidad nito sa gera. Di mapapasubaliang nakatuon dito ang ilulunsad na 2024 Balikatan war exercises sa darating na Abril 22 – Mayo 9. Lalahukan ito ng 11,000 tropang Amerikano at 6,000 tropang Pilipino — maituturing na pinakamalaki sa lahat ng military exercises sa kasaysayan. Katatampukan ito ng pagpwesto ng malalaking barkong pandigma, mga eroplano at kagamitang pandigma ng US, sa dulong hilagang bahagi ng bansa, partikular sa Batanes.

Ang 39th Balikatan ay mapang-upat dahil kaiba sa mga tradisyunal na pagsasanay militar, gagawin itong malayo sa mga kampo-militar at magpopokus sa pagdedepensa sa mga baybayin. Gagawin din itong lagpas sa mga karagatang saklaw ng Pilipinas at magkakaroon ng “grupong paglalayag” ng pwersang nabal ng US, France, Pilipinas at coast guard ng US at Pilipinas. Mula sa Batanes ay aabot ito sa 12 nautical miles o 22.22 km kanlurang karagatan tapat ng baybayin ng Palawan na maikokonsindera ng international waters. Dumating na rin sa Batanes ang mga opisyal ng US Army 84th Engineering Battalion bilang paunang pwersa para sa konstruksyon ng logistic warehouse bilang paghahanda sa nasabing Balikatan.

Tampok sa mga Balikatan exercises mula sa nakaraang mga taon ang labis na malalaking presensyang militar ng US—pangitang hindi lamang simpleng pagsasanay/pagtuturo sa tropang Pilipino kundi pamilyarisasyon ng malaking bilang ng tropang US sa kalupaan at karagatan ng Pilipinas.

Bago nito, serye ng mga military drills ang ginanap sa loob lamang nitong buwan. Abril 7 nang ilunsad ang pinakaunang Maritime Cooperative Activity sa bansa. Ayon kay Phillippine Navy spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad ang nasabing joint naval activities ng Pilipinas, Japan, Australia at United States ay bahagi ng Active Archipelagic Defense Strategy (AADS) sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defence Concept (CADC). Sinabi rin ni US National Security Adviser Jake Sullivan na marami pang joint patrols ang aasahan sa SCS matapos ang nasabing military drills. Kasabay din nito ang ginanap na anti-submarine drills sa karagatan ng Palawan na nilahukan ng tropa ng US, Japan at Pilipinas. Nitong Abril 8 sinimulan din ang war games sa pagitan ng Philippine Air Force at US na magtatapos sa Abril 18 na Cope Thunder 2024 na ginaganap sa Basa Air Base, Florida Pampanga. Kalahok ang 700 airmen na gagamit ng FA-50PH fighter jets at US Air Force’s F-16, isang supersonic multi-role fighter at military transport aircraft na C-130J.

Kitang-kita rin ang pag-aakomoda ni Marcos Jr. sa US sa naging sunod-sunod na pagbisita sa Pilipinas ng mga opisyal ng gubyerno at militar ng US sa tabing ng iba’t ibang tipo umano ng mahigpit na kooperasyon ng dalawang bansa. Dumalo rin ang ilehitimong pangulo sa trilateral summit ng Pilipinas, Japan at US nitong Abril 11. Ayon sa DFA, ang makasaysayang trilateral na pagpupulong ay nagnanais pahigpitin ang kooperasyon sa ekonomya, maritime security at climate change sa pagitan ng tatlong magkaka-alyadong bansa. Subalit, paglilimos lamang ito ng suporta ng US dahil dati nang nabanggit ni National Security Adviser Eduardo Ano na tatalakayin ni Marcos Jr. kay US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang hinggil sa pinagtutunggaliang teritoryo sa South China Sea. Karugtong ang nasabing pagpupulong sa pakikipagkita ni Marcos kay Biden noon pang nakaraang taon.

Di malayong ang lahat ng ito ang magsisindi sa armadong komprontasyon sa pagitan ng US at China. Nagpahayag na ang China ng pagkontra sa nasabing trilateral meeting dahil para sa China, maaari nitong paigtingin ang tensyon sa WPS at pagsimulan ng komprotasyon sa pagitan ng bloke ng mga magkakaalyadong bansa. Duda ang China na ang layunin ng pagpupulong ay upang palalimin ang relasyon ng mga bansang nabanggit laban sa kanila. Matatandaang ikinagalit din ng China ang isinagawang magkasanib na ehersisyong nabal noong Abril 7, gayundin ang plano ng US na inanunsyo noong Abril 3 ni US Army Pacific Commander General Charles Flynn na magpupwesto sila ng surface-launched medium-range missile sa Indo-Pacific sa katapusan ng taon.

Tahasan ang pagpapagamit ng rehimeng Marcos II sa inihahandang gera ng US laban sa China. Sa kanyang termino, inaprubahan ni Marcos Jr. na gamitin ng US ang apat na dagdag na base nito sa ilalim ng EDCA. Nagpapahintulot ito sa US na mag-istasyon ng tropa rito at ng magkasanib na pasilidad-militar ng US at Pilipinas. Noong Enero, naiulat din na tutulong ang US na magtayo ng daungan sa dulong hilaga ng Pilipinas, malapit sa Taiwan at Miyako Strait, isang estratehikong lugar kung saan susi para pigilan ang pwersa ng China na pumasok sa kalawakan ng karagatang Pasipiko sakaling sumiklab ang gera. Sa gitna ng pagkaladkad ni Marcos II sa gera na mapanganib sa buhay at kaligtasan ng bansa, dapat siyang singilin at panagutin.

Ipinangangalandakan ng US ang bisa ng Mutual Defense Treaty (MDT) para linlangin ang Pilipinas sa pangakong idedepensa nito ang bansa sa armadong pang-aatake sa pwersa ng Pilipinas, sasakyang pandagat o panghihimpapawid, maging ng Coast Guard saan mang panig sa SCS. Sinasakyan ng US ang “resupply mission” ng Pilipinas sa pamamagitan ng kunwa’y pag-alalay dito para makuha ang simpatya ng mamamayang Pilipino. Dapat ilantad ang nasa likod ng mapanlinlang na pag-aastang kaalyado, kakampi at matibay na sandigan ng US sa kinakaharap na pang-aagaw ng China sa teritoryo ng Pilipinas.

Katulad ng ginawang pagpopostura na US na tagapaligtas sa panahon ng pakikidigma ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol at pananakop ng Hapon, walang katuturan ang pagpapanggap ng US. Ang lahat ng aktibidad militar at pang-ekonomyang pakikipagkooperasyon nito sa bansa ay malinaw na magsisilbi lamang sa monopolista at hegemonikong interes nito at walang kinalaman sa kapakanan at interes ng bansa.

Dapat irehistro sa imperyalistang US at China at sa buong daigdig na walang papanigan ang bansa alinman sa kanila at dapat itakwil ang sistematiko at malisyosong panghahati sa mga Pilipino bilang maka-US o maka-China. Dapat manindigan ang bayan laban sa inter-imperyalistang gyera at para sa indepedyenteng patakarang panlabas sa harap ng girian ng mga imperyalistang mandarambong.

Dapat buhayin ang diwang makabayan at mapanghimagsik ng mga Pilipino tulad ng magiting na pakikibaka sa paghahari ng Spain, okupasyon ng US, pananakop ng Japan at nagpapatuloy na isinusulong na pambansa-demokratikong rebolusyon sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na paghahari ng imperyalismong US. Ang lantarang panghihimasok militar ng US sa bansa ay tanda ng labis na krisis ng monopolyong kapitalistang sistema na nagbubunsod ng inter-imperyalistang gera na kinakatawan ngayon ng US at China. Ang mapagpasyang pagtatakwil at paglaban ng mamamayan sa pang-uupat at panghihimasok militar ng imperyalismong sa US ay mahalagang sandata para pigilan ang napipintong digmaan.

Nananawagan ang PKP-TK sa lahat ng mamamayan ng Timog Katagalugan na hawakan ang makasaysayang tradisyon ng pakikibaka sa mga mapang-api at mga mapanakop na dayuhan na marubdob na ipagtanggol at ipaglaban ang kalayaan at soberanya ng ating bansa. Maasahan ng mamamayan ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng PKP na gagawin nito ang lahat para paigtingin ang digmang bayan at biguin ang plano ng US at ng reaksyunaryong estado na durugin ang rebolusyonaryong kilusan at lubusang gamitin ang AFP at mamamayan para sa digmang agresyon nito sa China. Nararapat na manindigan ang mga makabayang sundalo ng AFP na ipagtanggol ang tunay na interes ng bayan sa halip na maging piyon sa digmaang magsisilbi lamang sa interes ng imperyalistang US.

Mamamayan, magkaisa, ipaglaban ang kalayaan,soberanya at integridad panteritoryo ng bansa! Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon at tanawin ang bukang-liwayway ng isang tunay na malaya, demokratiko at masaganang Pilipinas!###

Mamamayan, magkaisa, kumilos at ipaglaban ang kalayaan at pambansang soberanya!