Archive of Southern Tagalog Regional Committee

Gunitain ang Ika-50 anibersaryo ng Batas Militar sa Diwa ng Puspusang Pakikibaka Laban sa Pasismo-terorismo ng Estado at Neoliberalismo
September 21, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Hindi malilimutam ang madilim na panahon limampung taon na ang nakalilipas nang sumaklot sa buong bayan ang Batas Militar na ipinataw ng rehimeng US-Marcos noong Setyembre 21, 1972. Higit kailanman dapat na muling pag-alabin ang mga damdamin sa harap ng lubos na panunumbalik ng pamilyang Marcos sa estado-poder sa pagkakaupo ng ilehitimong pangulong si Marcos […]

Ilantad at Puspusang Labanan ang Panlilinlang, Panunupil at Pasismo ng Rehimeng Marcos II!
September 02, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan (PKP-TK) ang bagong pakana ng alagad ni Marcos Jr. na si Senador Francis Tolentino na amyendahan ang nilalaman ng Statement of Assets, Liabilities and Net worth (SALN) ng mga nagtatrabaho sa gubyerno, sila man ay inihalal o hinirang. Nais ni Tolentino na obligahing ilagay sa kanilang […]

Itakwil ang Ilehitimong Rehimeng US-Marcos II, Paigtingin ang Digmang Bayan, Kamtin ang Tagumpay ng Demokratikong Rebolusyong Bayan
July 31, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Walang dapat asahan ang sambayanang Pilipino sa programa at pangakong ipinahayag ng isang ilehitimong pangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang katatapos na State of the Nation Address (SONA). Malinaw pa sa sikat ng araw na ang kanyang rehimen ay magsisilbi lamang sa interes ng naghaharing uring malaking burgesya-kumprador, uring panginoong maylupa, burukrata […]

Labanan ang Terorismo ng Estado, Magpunyagi sa Matagalang Digmang Bayan
July 16, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Ngayong Hulyo 4 imamarka ang ikalawang taon ng pagsasabatas ng Anti-Terrorism Law of 2020 (ATL). Ito rin ang huling dalawang taon sa poder ng diktador at tiranong si Duterte nang ipahayag na dudurugin niya ang CPP-NPA-NDFP. Sa huling dalawang taon, binalot ng pasistang lagim ang buong bansa na nagdulot ng lansakang paglabag sa mga demokratikong […]

Duterte, walang kaparis na bentador ng pambansang patrimonya at lubos na nangangayupapa sa among imperyalista
April 01, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee |

Katawa-tawa ang pinakabagong pahayag ni Duterte na hindi na raw siya pipirma sa mga bagong appointments at hindi na rin siya mag-aapruba ng mga malalaking proyekto. Tama ngang hindi na dahil nitong nakaraang mga linggo ay nagawa na niya ito. Naipuwesto na niya ang dapat maipuwesto at napirmahan na niya ang mga inihabol na mga […]

Labanan at Biguin ang Pinal na Opensiba ng Kontra-Rebolusyonaryong Gera ng Rehimeng Duterte! Digmang Bayan—Sagot sa Terorismo ng Pasistang Estado!
March 29, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee |

Kasama at kakapit-bisig ng nakikibakang sambayanang Pilipino, mahigpit na nakikiisa at taas-kamaong nagpupugay ang Partido sa Timog Katagalugan sa Bagong Hukbong Bayan at sa pagdiriwang ng maningning na ika-53 anibersaryo ng pagkakatatag nito.

Ang NTF-ELCAC at ang AFP-PNP ang mga kriminal at teroristang dapat singilin ng mamamayang Pilipino
March 25, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee |

Nakakatawa, pilit na pilit at desperado ang pang-uudyok ni National Security Adviser Hermogenes Esperon kahapon sa Department of Justice (DOJ) na simulan na ang imbestigasyon sa diumano’y mga krimen ng CPP-NPA-NDF sa mamamayang Pilipino dahil “sapat na ang mga batayan para rito”. Ito ay kasunod ng pahayag ni Justice Secretary Menardo Guevarra na magpapatupad ng […]

Expose and condemn Duterte’s last ditch efforts to evade accountability and extend power!
March 02, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee |

With just more than a hundred days in power as president, Duterte is definitely scrambling for ways, means and people to fill up vacant positions in the government and protect himself and his cohorts against the ire of the people once his immunity from suit becomes passe and inutile and to evade accountability. His “all […]

Maghanda para ibunsod ang gahiganteng kilusang masa laban sa nagbabadyang diktadura ng alyansang Marcos-Arroyo-Duterte!
February 24, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee |

Napapanahon ang paggunita sa kabayanihang ipinamalas ng kolektibong lakas ng sambayanang Pilipino para pabagsakin ang 14-taong paghahari ng pasistang diktadura ni Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng isang popular na pag-aalsa noong Pebrero 22-25, 1986. Kaisa ng mamamayang Pilipino ang Partido Komunista ng Pilipinas sa pag-alaala at muling pananariwa sa mga aral ng Pag-aalsang EDSA ng […]

Ipagdiwang ang Ika-53 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Magpunyagi, Lumaban at Magtagumpay!
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee |

Masayang ipagdiwang natin ang ika-53 anibersaryo ng magiting na paglaban ng Partido Komunista ng Pilipinas para sa panlipunang paglaya ng sambayanang Pilipino. Balikan natin ang maningning at dakilang kasaysayan ng ating rebolusyonaryong pakikibaka sa pamumuno ng PKP.