Archive of CPP Southern Tagalog Regional Committee

Ka Arya: Makabagong babae’t ina, dakilang rebolusyonaryo’t huwarang anak ng Batangas
March 29, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Pinakamataas at Pulang pagpupugay ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan kay Junalice “Ka Arya” Arante-Isita, 37, kagawad ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas, isang dakilang kasama at pinuno ng kilusang rebolusyonaryo sa Batangas. Kasabay nito, ipinapaabot namin ang pakikiramay at pakikidalamhati sa kanyang naulilang mga anak, kapatid at magulang. […]

Pulang saludo kina Ka Zoe at Ka Isko, mga Bayani ng Sambayanan!
March 29, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Quezon Provincial Committee |

  Kami’y walang tribo at lahat nang lipi ay sa amin. Kami’y walang bayan at lahat nang tahanan ay amin. Kami’y walang pangalan at lahat nang taguri ay amin. Sa mga pasista kami ang walang-mukha nilang kaaway Nanunubok gaya ng magnanakaw sa gabi, anghel ni kamatayan: Ang walang-patid, nakakasilaw, lihim na mata ng unos. Ang […]

Mag-aral, magwasto, mag-opensiba, kamtin ang inisyatiba!
March 29, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee |

Pulang saludo sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang ipinararating ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan sa ika-55 taong anibersaryo ng pagkakatatag nito. Nagdiriwang ang rebolusyonaryong mamamayan sa kanayunan at kalunsuran. Ipinagbubunyi nila ang maningning na kasaysayan ng kanilang Hukbo sa magiting na pagtatanggol sa kanilang interes laban sa mga uring nagsasamantala at nang-aapi […]

Pamunuan ang pakikibaka ng bayan para sa kanilang kapakanan sa harap ng pananalasa ng tagtuyot! Singilin ang rehimeng US-Marcos II sa kapabayaan at pagpapahirap sa masang magsasaka at mamamayan!
March 20, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Ramdam na ramdam ng mamamayan sa Timog Katagalugan, laluna ng mga magsasaka at mangingisda ang malubhang epekto ng El Nino. Sa kabila ng kanilang pagdurusa bingi at manhid ang rehimeng US-Marcos II na sagipin sila sa kanilang pagdurusa, sa halip ay papatsi-patseng solusyon at kakarampot na ayuda ang ibinibigay nito. Sa likod nito malayang nakakapang-api […]

Gunitain ang araw ng Pag-aalsang EDSA sa diwa ng militanteng pakikibaka para sa pambansang kalayaan, demokrasya at pangmatagalang kapayapaan
February 25, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Ngayong Pebrero 25, makalipas ang 38 taon, ginugunita natin ang Pag-aalsang EDSA sa gitna ng imbing pakana ng rehimeng US-Marcos II na ibaon at labusawin ang diwa ng anti-diktadura at demokratikong pakikibaka ng sambayanang Pilipino na nagpatalsik sa diktador na si Ferdinand Marcos Sr. sa Malacañang noong 1986. Sa harap nito, lumalakas naman ang militanteng […]

Magpalakas at sumulong sa gitna ng umiigting na pampulitika at pang-ekonomyang krisis ng naghaharing sistema
January 21, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Binabalot ang bansa ng di mabatang krisis pang-ekonomya na nagbubunga ng kaakibat na krisis sa pulitika ng mga naghaharing paksyong pampulitika sa bansa na kapwa ganid sa kapangyarihan at kayamanan. Sa gitna ng ganitong kalagayan, dapat magkaisa at kumilos ang bayan para sa kanilang pang-ekonomya at demokratikong mga karapatan at interes at sumulong sa pambansa […]

Ang maglingkod para sa uring pinagsasamantalahan, buhay man ay ialay: Pinakamataas na pagpupugay at pagkilala sa mga rebolusyonaryong martir ng Balayan!
January 04, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | CPP Batangas Provincial Committee |

Ika-17 ng Disyembre, 2023, nawalan ang sambayanang Pilipino ng limang magigiting, mahuhusay, at mapagmahal na mga Pulang mandirigma sa isang depensibang labanan kontra sa pasistang mga pwersa ng 59th IBPA, Philippine Navy, at Philippine Air Force sa Brgy. Malalay, Balayan, Batangas. Iginagawad ng Komiteng Probinsya ng Partido sa lalawigan ang pinakamataas nitong pagpupugay at Pulang […]

Dakilain at gamiting tanglaw sa pagpapanibagong-lakas ang dakilang alaala at turo ni Kasamang Jose Maria Sison “Ka Joma” sa unang taon ng pagunita sa kanyang pagkamartir!
December 16, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Ang Komite ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan (PKP-TK) at ang buong rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon ay lubos, marubdob at taas kamaong nagpupugay at nakikiisa sa araw ng pagdakila kay Kasamang Joma Maria Sison — teoretisyan, makata at dakilang lider ng masang anakpawis, mga makabayan, demokratikong pwersa at proletaryong rebolusyonaryo sa buong bansa […]

Comrade Kathryn Tribute Message for Josephine Mendoza
November 30, 2023 | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) |

Binibigyang-pugay ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan at lahat ng yunit sa ilalim ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog si Josephine “Ka Sandy” Mendoza sa pag-aalay ng kanyang kaisa-isang buhay para sa bayan. Kasama ang buong sambayanan, nagluluksa ang Pulang hukbo sa rehiyon sa pagpanaw ng isang mahusay na proletaryong lider. Dinadakila siya […]

Pinakamataas na pagpupugay kay ka Laura! Artista’t manunulat ng sambayanan, magiting na mandirigma at dakilang guro ng Hukbong Bayan sa Timog Katagalugan!
November 30, 2023 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) |

Sa okasyong ito ng ika-160 na kaarawan ng dakilang bayaning Gat. Andres Bonifacio at araw ng kabataang Pilipino, ibinibigay ng Partido Komunista ng Pilipinas at Melito Glor Command – New People’s Army sa rehiyong Timog Katagalugan sampu ng mga rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan ang pinakamataas na pagpupugay at parangal kay Ka Laura/Esang/Tintin at kilala din […]