Mamamayan ng Camarines Norte, magkaisa at todo-pwersang labanan ang ilehitimong Marcos Jr sa mas pinalala at mapangwasak nitong sistema na patuloy na pumapatay at sumisiil sa kabuhayan at karapatan ng malawak na masa ng sambayanan!

,

Nakakapanigas-bagang para sa masang CamNorteño ang mga lutang na hakbangin ni Marcos Jr sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Puro pag-aangkat, ayuda at pagbebenta ng bansa sa mga dayuhan sa halip na ipatupad at isakongkreto ang pambansang industriyalisasyon at tunay na reporma sa lupa.

Trending sa ngayon ang patuloy na pagsirit sa presyo ng bigas at ang patuloy na pagdaing ng sambayanan. Ngunit sa kabila ng pagiging ginto ang presyo bigas ay napakababa naman ang halaga ng palay na ibinebenta ng mga magsasaka. Luging-lugi kung ikukumpara sa napakataas na halaga ng mga abono, pestesidyo at iba pang gastusin sa produksyon. Sa probinsya ay umaabot lamang ng P15 hanggng 16 ang kada kilo ng palay habang ang bigas naman ay pinakamababang mabibili sa mga palengke ay P50 kada kilo.

Nasaan ngayon ang sinasabi ni Marcos Jr na nakahanda ang gobyerno. Sa halip na bigyang pansin ang pagsugpo sa mga malalaking kartel sa bigas na syang mayor na kumukontrol sa supply at presyo, mas pinili nitong pihitan ang mga rice retailer sa usapin ng pagpapababa sa presyo ng bigas, kasunod ng ibinabang Executive Order 39 na naglagay ng price cap sa presyo ng bigas kapalit ang ayudang P15,000. Mistulang pinagbabangga rin ni Marcos Jr ang mga rice retailer at magsasaka kaugnay ng ipinamamahaging ayuda sa mga rice retailer na samantalang hindi nga matugun-tugunan ang matagal nang kahilingan ng mga magsasaka na tulong at subsidyo para sa kanilang produksyon.

Sa kabila ng lahat ng ito, pag-aangkat muli ang naging tugon ni Marcos Jr. Ito ay kasunod ng pinirmahang kontrata sa bansang Vietnam kaugnay sa pag-aangkat ng bigas. Ayon sa nasabing kontrata, magsu-suplay ng bigas ang Vietnam sa Pilipinas sa loob ng limang taon. Ganito lamang kadaling tinugunan ni Marcos ang kakulangan ng produksyon sa bigas nang hindi isinaalang-alang ang sektor ng magsasaka na maaapektuhan ng ganito kabobong paraan. Dahil sa walang tigil na pag-iimport ni Marcos Jr lalo nitong inilulublob sa karagatan ng kahirapan ang pobreng magsasaka.

Nito lamang buwan ng Agosto ay naitala sa probinsya ang pinakamataas na pagsirit ng inflation rate na pumalo sa 6.8%. Pinakamataas ito sa buong rehiyon ng Bicol. Ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA) ito na ang pinakamabilis at pinakamataas na pagsirit ng implation sa probinsya sa loob ng anim na taon. Ang pagtaas ng implasyon ay nangangahulugan ng pagbagsak ng tunay na halaga ng pera habang patuloy naman ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ibig sabihin, kung gumagastos ang pamilya ng P10,000.00 kada buwan, dahil sa inflation rate na 6.8% ay madadagdagan ang buwanang gastusin ng P680.00. Napakalayo kung ikukumpara sa kasalukuyang minimum wage sa probinsya na P360.00 kada araw.

Ang ganito kataas na implasyon ay repleksyon lamang na isa ang masang CamNorteño sa matinding niraragasa at nilulunod ng krisis sa ilalim ng tambalang Marcos Jr-Duterte. Kawalan ng lupa ang pangunahing salik ng kahirapan sa probinsya. Kontrolado ng nasa 63 pamilya ang hindi bababa sa 11,114.12 ektaryang mga lupain. Habang nasa mahigit 24,873 pamilya rin ang pangunahing umaasa sa agrikultura para sa kanilang kabuhayan. Sumunod dito ang pangingisda at pagkakabod. Ngunit sa kasamaang palad nananatili ang mala-alipin na kita ng magkakabod na umaabot lamang sa halos P500 Ang kada araw, ang mangingisda na kadalasan ay kumikita lamang P150 sa kada pagpapalaot nito. Mas masahol pa dahil nananatiling walang halaga sa pamilihan ang mga produkto ng mga magsasaka katulad ng palay, kopra, mais, pinya at iba pang produktong agrikultural.

Patuloy na bumabagsak ang halaga ng lakas paggawa ng bawat masang CamNorteño na kumakayod para sa kanilang pamilya at hindi na nito mahabol ang mala-marathong bilis ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing konsumo sa pang araw-araw.

Bukod dito, tiyak na mas pasasahulin pa ni Marcos Jr ang buhay ng masang CamNorteño dahil sa 100% nitong pagbubukas ng bansa mula sa mga dayuhang mamumuhunan. Sa kasalukuyan ay nagsisimula na ang pagbisita ng mga tauhan ng Copenhagen Infrastructure Partners sa mga target nitong lugar sa bayan ng Capalonga at Jose Panganiban na pagtatayuan ng 1000 MW wind Farms, open-pit mining ng Mt. Labo Exploration and Development Corporation at ng 105 MW Labo Geothermal Power na pag-aari ng Philippine Geothermal Production Company, Incorporation (PGPCI). At dahil ito ay mga pag-aari ng pribadong negosyante tiyak na wala ditong maaasahang pakinabang ang masang CamNorteño.

Dapat maintindihan ng mamamayang patuloy na dinudusta ng mapagsamantala at mapang-aliping estado na ito na hindi para sa sambayanan ang ipinagsisigawan ni Marcos Jr na kaginhawahan sa ilalim ng programa nitong “Bagong Pilipinas”. Ito ay para lamang sa kanya at sa kanyang mga kroni at mga burgesyang komprador na tumulong at bumuhos sa kanya ng bilyun-bilyong halaga noong nakaraang pambansang eleksyon.

Ano pa ba ang mawawala sa masang CamNorteño sa ganito kalupit na sistema ng reaksyunaryong estado? Kung araw-araw ipinagkakait sa inyo ang mabuhay ng marangal at may dignidad. Kung sa araw-araw kakambal ng kahirapan ang matinding pasismo na iwinawasiwas sa inyo ng malupit na estado. Kung sa araw-araw patuloy na ipinagkakait ng estadong ito na mabigyan ng magandang kinabukasan ang inyong pamilya at mga anak. At kung sa bawat pagsigaw ninyo ng demokrasya at katarungan ay nagbabagang punglo ang itutugon sa inyo.

Wala! Wala na sa inyong mawawala kung kayo ay lalaban at lalahok sa pagsusulong ng digmang bayan. Tanging tanikala ng matagal na pagdurusa at pagkaalipin ang sa inyo ay mawawala.

Bulok na bulok na ang kasalukuyang sistema ng lipunan at panahon na upang itoy palitan ng maunlad, masagana at makatarungang lipunan.

Nananawagan kami sa lahat ng masang CamNorteño na ubos kayang makipagkaisa at gawin ang lahat ng makakayang iambag upang ganap na iabante sa mas mataas na yugto ang ating digmang bayan hanggang sa ganap na tagumpay.

Lumahok sa digmang bayan!
Labanan at ibagsak ang kasalukuyang nangangalingasaw at bulok na estado ng burgesya!

Mamamayan ng Camarines Norte, magkaisa at todo-pwersang labanan ang ilehitimong Marcos Jr sa mas pinalala at mapangwasak nitong sistema na patuloy na pumapatay at sumisiil sa kabuhayan at karapatan ng malawak na masa ng sambayanan!