Mga pekeng labanan sa Bikol, patunay ng patuloy na pagkabigo ng 9th IDPA at PNP Reg. V sa kampanyang kontrarebolusyonaryo

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa kabila ng taun-taong pangakong pupulbusin nila ang rebolusyonaryong kilusan, hanggang ngayon ay wala pa ring ibang magawa ang berdugong militar at pulis kundi magtago lamang sa likod ng mga peke at retokadong datos. Ngayong taon, tatlong pekeng labanan na ang ipinaghambog ng 9th IDPA at PNP-V sa mga prubinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur at Masbate. Pinakabago sa mga ito ang gawa-gawang engkwentro sa pagitan ng bayan ng Garchitorena at Lagonoy sa Camarines Sur na pinalitaw ng 9th IBPA ngayong Mayo. Patunay lamang ito ng kanilang patuloy na pagkabigong gapiin, ni pahinain man lamang, ang rebolusyonaryong kilusan sa Bikol.

Ang masahol pa, dahil bigo silang itulak ang mga yunit ng NPA sa rehiyon sa mga mapagpasya at gasgasang labanan, teroristang pandarahas sa sibilyang populasyon ang pinagkakadalubhasaan ng mga berdugong militar at pulis. Sa pekeng labanan sa Brgy. Canapawan, Labo, Camarines Norte noong Pebrero, isang menor-de-edad na katutubong Manide ang pinaslang at pinalabas na kasapi ng NPA ng mga elemento ng 9th IDPA. Ang biktima ay kinilalang si Argie Salvador, 17 taong gulang at residente ng Tanauan, Capalonga.

Ang hindi nauunawaan ng utak-pulburang militar at pulis na ang kanilang walang patumanggang pandarahas at pasistang terorismo laban sa mamamayan ang lalong nagtutulak sa paglakas ng rebolusyonaryong kilusan. Dahil sa kanilang pagyurak sa karapatan ng taumbayan, lalong dumarami ang namumulat sa kabulukan ng estado at pinipili ang landas ng pagrerebolusyon. Dapat nilang tandaang sa huling pagtutuos, walang pakinabang ang kanilang mga pinolobong datos, pekeng tagumpay at gawa-gawang kahambugan sa harap ng hindi patitinag na diwang mapanlaban ng masang inaapi at pinagsasamantalahan. Tulad ng lahat ng digma sa kasaysayan ng daigdig, ang mamamayan ang magpapasya kung aling panig ang magtatagumpay at alin ang mababaon sa limot.

Walang dapat na asahang makabuluhang tagumpay ang hanay ng mga mersenaryong militar at pulis sa kanilang kampanyang kontra-rebolusyonaryo ngayon at kailanman sa Bikol at buong bansa. Anumang dumi ng kanilang taktika o tindi ng kanilang mga armas, mayroong hindi matatawarang sandata ang rebolusyonaryong kilusan – ang taos-puso at walang kamatayang suporta at pagtangkilik ng masa. Ang sandatang ito ay pinanday ng ilang dekada nang makauring pakikidigmang itinataguyod ng rebolusyonaryong kilusan at patuloy na papandayin ng katapatan ng mga rebolusyonaryo sa paglilingkod sa interes ng lahat ng inaapi’t pinagsasamantalahan.

Panata ng lahat ng yunit ng New People’s Army sa Bikol na hindi titigil hanggat hindi nakakamit ang lubos na katarungan para sa lahat ng biktima ng reaksyunaryong estado at naghaharing-uri. Hindi titigil sa paglaban ang Pulang Hukbo hanggat hindi nakakamit ang pambansang demokrasya para sa sambayanang Pilipino.

Mga pekeng labanan sa Bikol, patunay ng patuloy na pagkabigo ng 9th IDPA at PNP Reg. V sa kampanyang kontrarebolusyonaryo