Mga yunit ng 62nd IB, nanghahalihaw sa mga barangay ng Moises Padilla at Guihulngan City

,

Nag-operasyon ang tinatayang nasa 52 na pasistang tropa militar sa ilalim ng 62nd Infantry Battalion sa So. Bongao, Brgy. Trinidad, Guihulngan city, Negros Oriental. Gayundin sa So. Mantauyan, Brgy. Macagahay, Moises Padilla, Negros Occidental. Mayroon din sa So. Saksak at Agogolo, Brgy. Montilla, sakop ng kaparehong bayan saan nagkampo sa paaralang elementarya.

Sa kanilang banda, kasalukuyang nag-ooperasyon din ang kasundaluhan sa So. Oway-oway at So. Tibobong ng Brgy. Quinten Remo, Moises Padilla na nasa 38 kasundaluhan ng nasabing tropa.

Nang-iimbestiga ang mga teroristang sundalo na 62nd IB sa mga sibilyan at nananakot sakaling may mamataang presensya ng armadong grupo sa kanilang komunidad.

Mahigpit na kinokondena ito ng Leonardo Panaligan Command-New People’s Army sapagkat nagdulot lamang ito ng matinding takot sa mga ultimong mga sibilyan at magsasaka sa kanayunan katulad ng nangyari sa pagyurak sa karapatang pantao ng mga militar sa mamamayan ng Brgy. Santol, Binalbagan, Negros Occidental at Oplan Sauron/ SEMPO 1 at 2.

Mga yunit ng 62nd IB, nanghahalihaw sa mga barangay ng Moises Padilla at Guihulngan City