NPA-Northern Samar, magkasunod nga gin-isnayp an 20th IB ha Las Navas

Read in: English

Ginreport yana han New People’s Army ha Northern Samar (Rodante Urtal Command o NPA-RUC) nga naglansar ini han magkasunod nga operasyon isnayp kontra ha mga tropa han 20th Infantry Battalion nga nanhaharas ha mga komunidad han parag-uma ha Las Navas hadton Hulyo 8.

Sering ni Ka Amado Pesante, tagapagyakan han NPA-RUC, gin-isnayp han mga Pula nga mangaraway an mga tropa han 20th IB ha Barangay San Jose dapit alas-9:35 han aga. Hiton liwat nga adlaw, gin-isnayp liwat nira an mga tropa han kaaway ha Barangay Epaw.

Sigon ha NPA-RUC Pesante, grabe nga naringgal an mga pasista nga tropa sanglit ura-ura an ira pagbulos. Tulo kabeses hira nagpabuto han 105mm howitzer ngadto ha lugar ngan paturapak nga nagpabuto han ira mga riple tipaigbaw agud tarhugon an NPA. Kundi nagkarag la hira han ira mga bala tungod kay talwas na nga nakaatras an mga Pula nga mangaraway.

Gin-gamit na hadto han 20th IB an ira mga howitzer ngan masinggan agud makabulos ha NPA kahuman han magkasunod nga ginerilya nga opensiba ha pareho nga klaster han mga barangay hadton Hunyo 18 tubtub 19. Waray mag-iha, nagkagikan ha mga baryo an mga sundalo tungod ha kahadlok ngan bumalik yana pa la nga bulan agud utro nga harason an mga residente.

Nagreklamo an mga residente ha NPA-RUC nga pwersahay nga ginsusulod han mga sundalo an ira mga balay ngan ginpipirit hira nga sumurender. Sanglit, ginpabuthan han NPA-RUC an mga tropa han kaaway, kun diin kaupod nira an aktibo nga aset han militar ngan traydor han masa nga hi Christian “Nads” Sabado.

Agud makalikay ha pagbulos han mga pwersa han estado, nag-ebakwet na an kadam-an ha mga residente han San Jose, Epaw ngan hirani nga Sag-od.

Ginkundenar ni Pesante an natikagrabe nga pangabuso han 20th IB kontra ha masa. “Nananawagan kami ha Commission on Human Rights ngan iba pa nga organisasyon nga nag-uundong han tawhanon nga katungod nga imbestigaran an pangabuso han militar. Kinahanglan papagbatunon hira han CHR ha pagpatalapas ha Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law.”

Dugang niya, “Angay ini magserbe komo pahinumdom nga andam gud an NPA-RUC nga ipatuman an kadagmitan nga demanda han katawhan nga maglansar han damo pa nga taktikal nga opensiba, sirutan an pinakalanong nga kriminal ngan mga traydor ha masa, ngan kab-uton an rebolusyunaryo nga hustisya para ha katawhan.”#

NPA-Northern Samar, magkasunod nga gin-isnayp an 20th IB ha Las Navas