Paagi man sa armas ukon kabutigan sang AFP, indi gid malutos ang NPA

Wala sang engkwentro sa tunga sang Armando Sumayang Jr Command-New People’s Army (ASJC-NPA) kag 15th Infantry Battalion (15th IB) sa Sityo Bajay, Barangay Caliling, Cauayan, Negros Occidental sadtong Mayo 21, alas 3:30 sang hapon. Isa ka daku nga kabutigan ang pahayag sang 15th IB nga may ara kaswalidad ang NPA sa wala natabo nga engkwentro.

Wala-kaluoy nga ginpatay sang nasambit nga tropa militar si Gusting Mapos, isa ka lunsay nga tumandok sang Barangay Caliling. Nagkadto lang tani si Mapos sa iya uma sa Sityo Bajay sa amo man nga barangay sang nakibot ang pumuluyo nga gulpi nakabati sang madamu nga lupok. Nangin saksi ang pumuluyo nga wala sang engkwentro kundi ginpatay sang pasistang tropa si Mapos.

Duha pa ka mangunguma ang ginpatay sang berdugo nga 15th IB sa syudad sang Sipalay, Negros Occidental. Gindakop si Jonel Bayno, 27 anyos, taga-Barangay Manlucahoc, sang mga suldado apang isa nalang ini ka bangkay sang nakita sa Crossing Tanduay, Brgy. Camindangan sadtong Mayo 25. Samtang sa separar nga insidente, gindala sang mga elemento sang amu gihapon nga tropa militar si Rogelio Lacton, nagapuyo sa Barangay Camindangan, kag nasapwan nga patay na kagahapon, Mayo 27, sa Sitio Sadlum sa amu gihapon nga barangay.

Tayuyon ang operasyon sang 15th IB sugod Abril 23 tubtub Mayo 26 sa banwa sang Cauayan kag syudad sang Sipalay. Sa Cauayan, nagtigayon sila sang operasyon militar sa 21 ka mga sityo sang Barangay Camalandaan, 12 ka sityo sang Barangay Inayawan, apat ka sityo sang Barangay Caliling, tatlo ka sityo sang Brgy. Yao-yao, duha ka sityo sang Brgy. Baclao, duha ka sityo sang Brgy. Camindangan kag duha man ka sityo sang Barangay Tomina. Samtang sa Sipalay City, ang operasyon militar sang 15th IB nakalab-ot sa pito ka mga sityo sang Brgy. Camindangan.

Sa desperasyon sang rehimen Marcos Jr, paagi sang AFP/PNP/NTF-Elcac, sa tinguha sini nga tapuson ang rebolusyonaryong kahublagan sa bilog pungsod ilabi na sa isla sang Negros, ang pumuluyo kag mangunguma amu ang nangin biktima sang madamu nga makasiligni nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung nga ila ginkomiter.

Indi gid malutos sang AFP ang NPA paagi sa armas. Mas indi pa gid ini mapapas ang NPA paagi sa mga kabutigan. Athag nga ginapakita sang 15th IB nga makatarungan gid ang paglunsar sang armado nga rebolusyonaryong paghimakas agud mabuslan na sang pumuluyong Pilipino ang isa ka pintas kag pasista nga sistema nga ginaharian sang dalagku komprador burgesya kag agalon mayduta.

Ang ASJC-NPA indi mag-untat sa pagpangita sang hustisya para sa tanan nga biktima sang berdugo nga rehimen Marcos II. Upod sa masang pigos, pabaskugon pa gid sang rebolusyonaryo nga kahublagan sa Negros ang inaway banwa kag dal-on sa mas mataas nga halintang ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon.

Hublasan ang mga kabutigan kag pakana sang pasista, berdugo kag desperadong 15th IB!
Isulong ang inaway banwa kag silotan ang berdugong AFP, PNP kag bayaran nga mga pwersa sang estado!

Paagi man sa armas ukon kabutigan sang AFP, indi gid malutos ang NPA