Pag-engganyo sa mga dumuluong ang mga deklarasyon sang 3rd ID

Sa gihapon, puro tinikal ang ginhambal sang 3rd ID Commander nga si MGen. Marion Sison kag sang civil military operations (CMO) chief nga si Lt. Col. J-jay Javines sa ila mga palayag nga naguba na ang duha ka larangan gerilya sa sentral nga bahin sang Negros. Athag nga pagganyat ini sa mga dumuluong nga kapitalista kag dalagku nga kumprador nga bukas na ang Negros sa mga proyekto kag mga imbestor para huthoton ang manggad kag agawon ang magagmay nga duta sang mga mangunguma kag duta nga kabilin sang mga tumandok. Dugang man nga himuslan ang barato nga kusog-pangabudlay sang mga Negrosanon.

Dugang pa sini amo ang pagpangayo sang dugang nga pondo sang Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) kag NTF-Elcac para sa korapsyon sa likod sa kuno pagsusteni sa ila maayo nga momentum sa ila brutal nga kontra-insurhensya.

Wala sang kinatuhay ang ini nga mga deklarasyon sa sadto nga “Marching for Peace” kag “Insurgency-free and Ready for Development” sadtong tuig 2015. Kaangay man sa ila “Unity Walk” nga nagahamulag lamang sa pumuluyo sa matuod nga kahimtang sang pungsod Pilipinas ilabi na diri sa Negros.

Idalom sa rehimen US-Marcos II, nagatinumpok ang mga proyekto nga magasabat sang paghugakom sang mga nagaharing sahi. Partikular sa Negros, madamo sang kompanya sang mina ang nag-aplay sang mga aplikasyon sa ila pag-opereyt, madamo man sang energy-generating project nga maga-apekto sang pangabuhian sang mga mangunguma ilabi na sa sur kag norte nga bahin sang Negros kag wala pa labot ang dinekada ukon siklo na sang pagpanghimulos sa mga asyenda.

Wala man pulos sa pumuluyo ang gintikal ni VisCom commander Lt. Gen. Benedict Arevalo nga masobra 500 ka community development projects idalom sang Barangay Development Program (BDP) sang AFP/PNP/NTF-Elcac nga halos mga farm-to-market road ang ginpokusan. Isa lamang ini ka pagpangtapal sang pilas kaangay sang band-aid bangud nagpabilin nga wala sang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon. Magluwas nga wala sang bastante nga produkto nga mapatuhaw kag mabaligya ang mangunguma, wala ini nakapaayo sa kahimtangan sang mangunguma kag mas nagahatag benepisyo sa mga dumuluong kag mga dalagku nga kumprador. Nagapanguna nga katuyuan sini amo lamang ang pagpahuyang sa mga lugar nga ginakabig nga mabaskog ang rebolusyonaryong pwersa. Sa lip-ot nga paghambal, pagpatalang kag wala sang substansyal nga kaayohan nga mahatag sa pumuluyo.

Ang matuod nga sosyo-ekonomikong krisis idalom sa malakolonyal kag malapyudal nga sistema sa pungsod Pilipinas nga gintuga sang pyudalismo, burukrakta-kapitalismo kag imperyalismo ang nangin basehan sa matambok nga duta para sa pagsulong sa rebolusyon. Tubtob san-o man, kon indi masulbar ang ugat nga problema sang pungsod kag sa malapad nga pumuluyo, permi yara ang basehan sa pagsulong sang dalagku nga balod sang paghimakas sang pumuluyo.

Magatubo kag magabaskog ang NPA kon diin nagaluntad ang mapiguson kag mahimuslanon nga dagway sang sosyedad. Napamatud-an na ini sang masobra lima ka dekada nga pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa. Nagsugod lamang ang armadong rebolusyon sa pila ka napulo nga hangaway nga armado sang maisip lamang sa kamot nga mga armas nga naga-opereyt sa pila ka bahin sang Luzon, ayhan pa nga nagalapta na ini sa bilog kapupud-an kag may malapad nga suporta sang masa nga pila na kapilo kaysa sa pagpanugod sini.###

Pag-engganyo sa mga dumuluong ang mga deklarasyon sang 3rd ID