Pagpupugay sa dakilang komunista at lider ng rebolusyonaryong kilusan

Ang Christians for National Liberation (CNL) – Metro Manila ay naghahayag ng pinakamataas na pagpupugay kay Prof. Jose Maria “Ka Joma” Sison sa kanyang buong-buhay na pagsusulong ng makabayan at rebolusyonaryong kamulatan sa mamamayang Pilipino.

Mag-iiwan ng isang malaking puwang sa rebolusyonaryong kilusan ang kanyang pagpanaw ngunit ang kanyang mga aral at kontribusyon sa Pambansang Demokrating Rebolusyon ay maghuhudyat ng paglago at pag-abante sa hanay ng mga rebolusyonaryong aktibista, kasapi ng Partido Komunista, at ng Bagong Hukbong Bayan.

Tunay nga na ang kanyang pagkamatay ay mas mabigat pa sa bundok Sierra Madre at Kordilyera. Subalit ang ating pagluluksa ay ang atin ding lakas upang ipagpatuloy ang kanyang sinimulan. Sindihan natin ang sulo ng pakikibaka ng
batayang masa gamit ang kanyang mga aral.

Nakikiisa ang mga taong simbahan sa kalakhang Maynila sa pagpupugay sa isang dakilang lider ng rebolusyonaryong kilusan at bayani ng lipunang Pilipino. Pagtibayin natin ang ating hanay habang panatilihing buhay si Ka Joma sa ating pagkilos at pagmamahal sa masa.

Para sa Diyos at Bayan,
Carmela Adama
Tagapagsalita
Christians for National Liberation – Metro Manila

Pagpupugay sa dakilang komunista at lider ng rebolusyonaryong kilusan