Tugon sa sunod-sunod na kahibangang deklarasyon ng ‘insurgency-free’ sa Lalawigan ng Quezon Peace talks, hindi deklarasyong "insurgency-free"

Nananawagan kami sa mamamayan ng Quezon na suportahan ang pag-apela sa pagpapatuloy ng naunsyaming peace talks sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines at Gubyerno ng Republika ng Pilipinas.

Di hamak itong mas makabuluhan kaysa sa deklarasyon na naman ng PNP-Quezon na may mga munisipilidad sa lalawigan na “insurgency free”–wala itong saysay sa mamamayan, lalo na ay walang praktikal na kapakinabangan sa kanilang interes para sa buhay at kabuhayan. Sa okasyon ng pagdiriwang ng ika-50 taong anibersaryo ng NDFP, lalong tumaas ang kahalagahan ng panawagan para sa uSsapang pangkapayapaan nang sa gayon ay maipagpatuloy ang nabinbin na mga usapin at kasunduan.

Kailangang maaprubahan at maipatupad ang CASER o Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms na lulutas sa problema ng mahihirap na mamamayan sa kanayunan ng bansa, pangunahin ay ng uring magsasaka—na lumalahok sa digmang bayan na inilulunsad ng New People’s Army dahil sa kagustuhang mawakasan ang kanilang kaapihan.

Paglaya sa pagkakagapos sa kawalang-lupa, mababang sahod ng manggagawang bukid, bagsak na presyong agrikultural, bilyong pondo ng coco levy na hindi maisauli at pandarahas ng pasistang sundalo at pulis—ang paglutas sa mga ito ang tatapos sa “insurhensya”, hindi ang satsat ng hepe at tagapagsalita ng PNP-Quezon na sina Col. Ledon Monte at Capt. Lovely Lalunio.

Peace talks, hindi deklarasyong "insurgency-free"