Pekeng Labanan ng 85IB, Terorismo sa buong Bayan

Si Lt. Col. Joel Jonson at ang 85th IB ang tunay na terorista at naghahasik ng kaguluhan sa buong South Quezon-Bondoc Peninsula. Dahil sa desperasyon na durugin ang isang yunit ng NPA na nakasagupa nila sa San Francisco, kamakailan, nagpakalat ng gawa-gawang labanan si Jonson sa Barangay Butanguiad.

Dapat na kundenahin ng taumbayan ang paghahasik ng takot at pangamba ng mga militar sa naturang bayan. Ginagamit ng mga berdugong sundalo ang naganap na engkwentro upang pagmukhaing nananalo sila sa kanilang kampanya na lipulin ang rebolusyonaryong kilusan.

Mapanganib din ang nililikhang delubyo ng mga sundalo sa buhay at pamayanan ng masang magbubukid. Asahan natin na apektado ang sibilyan sa pinalalabas na mga “tropeyo” ng 85th IBPA. Nagkalat na sa social media ang pagaalala ng mga kaaanak at mamamayan sa buong bayan ng San Francisco at San Andres.

Kailangan nating sama-samang singilin ang 85IBPA, 201IBde at SOLCOM sa kanilang todo-gerang kampanya kontra-mamamayan. Ito ang hudyat na ang pagsisimula ng taon ay walang humpay na pagdami ng kaso sa paglabag sa karapatang pantao. ##

Pekeng Labanan ng 85IB, Terorismo sa buong Bayan