Planong pagpasok sa security triad, lalong pagpapagitna ni Marcos sa bansa sa inter-imperyalistang tensyon

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Hindi na nga makatugon sa pangangailangan ng sambayanan, ngunit heto ang rehimeng US-Marcos Jr. at ang inaatupag ay ang pagpapakatuta sa hangarin ng kanyang imperyalistang amo. Kamakailan, nakipagpulong si Carlito Galvez Jr. ng DND sa upisyal ng Japan kung saan pinag-usapan ang posibilidad ng isang tripartite defense agreement sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas. Ang mala-Visiting Forces Agreement na kasunduang linuluto nila ay lalong magpapatindi sa panghihimasok ng US at mga galamay nito sa bansa at ibayong ipagigitna ang Pilipinas sa umiinit na girian sa pagitan ng imperyalistang US at Tsina.

Kamakailan lamang dumalaw din sa bansa ang isang mataas na upisyal ng US at tiniyak ang pagkakaroon ng dagdag pang apat na baseng militar ng tropang Amerikano sa bansa. Isinasangkalan nila ang usapin ng West Philippine Sea at ngayon naman, ang umiinit umanong tensyon sa pagitan ng Taiwan at Tsina at ang pangangailangan diumano ng Pilipinas na protektahan ang sarili. Kung kaya, dalawa sa apat na bagong base ay ilalagak umano sa hilagang bahagi ng bansa paharap sa Taiwan.

Ang mas agresibong mga hakbanging militar ng US upang ipaloob sa lambat ng depensa nito ang Pilipinas ay malinaw na nagsisilbi lamang sa layunin nitong makontrol ang Asya-Pasipiko at walang ni katiting na pakinabang para sa taumbayan. Sa katunayan, dagdag panganib pa nga ito para sa mga Pilipino dahil lumalaki ang papel ng bansa sa isang napipintong gerang hindi naman ito dapat kasama at iniuudyok lamang ng US para sa kapakinabangan nito.

Sa tinatahak ng rehimeng US-Marcos Jr. na landas ng pangangayupapa at lantarang pambabalasubas sa soberanya ng Pilipinas, lalong lumilinaw ang papel na dapat gampanan ng masang Pilipino. Marapat lamang na ibayo pang palakasin ang kanilang sariling kilusang pagpapalaya sa paraan ng demokratikong rebolusyong bayan. Marapat lamang na tanganan ng mga karaniwang Pilipino ang kanilang rebolusyonaryong armadong pakikibaka at isulong ang digmang bayan sa mas mataas na antas. Hindi tulad ng walang katuturang gera ng imperyalistang US na sa ngalan lamang ng iilang naghaharing uri, ang demokratikong rebolusyong bayan ay digma ng mga inaapi at pinagsasamantalahan para sa kanilang tunay na kalayaan at katarungang panlipunan.

Planong pagpasok sa security triad, lalong pagpapagitna ni Marcos sa bansa sa inter-imperyalistang tensyon