Taas-kamaong pagpupugay sa mga manggagawang pangkalusugan sa kanilang taos-pusong paglilingkod sa sambayanan! -- MSP-Rizal

Isang taas-kamaong pagpupugay ang ipinapaabot ng Makabayang Samahang Pangkalusugan – Rizal sa walang pag-iimbot na serbisyo ng mga manggagawang pangkalusugan sa mamamayan sa gitna ng mapaminsalang banta ng COVID-19!

Ehemplo ng pagiging hindi makasarili ang malawak na hanay ng mga doktor, nars, at iba pang manggagawa sa sektor ng kalusugan. Walang pag-iimbot ang kanilang pagpapauna sa kagalingan ng mamamayan kahit pa kapalit nito ang sarili nilang buhay. Sa katunayan, 26 na ang namatay kung saan 19 ay mga doktor samantalang nasa 1,600 naman ang nahawaan sa hanay ng mga medical frontliners. Kahit pa nasa palagiang banta ng pagkahawa at pagkamatay, taos-pusong nilang inilalaan ang kanilang oras at lakas sa pagsisikap na ampatan ang paglaki ng bilang ng nahahawaan at namamatay sa sakit sa hanay ng mamamayan.

Sa kabila ng kanilang serbisyo, isa rin ang sektor ng kalusugan sa bansa sa pinakasalat ang suporta na nakukuha mula sa mga nagdaang administrasyon hanggang sa kasalukuyang rehimeng US-Duterte. Bumaba mula sa mahigit P70 bilyon noong 2019 tungong P16 bilyon ngayong taon ang inilaang pondo ng rehimeng Duterte sa sektor ng kalusugan upang mas bigyang pabor ang mga operasyon at modernisasyon ng mga pulis at sundalo para sa pinatitinding militarisasyon. Malinaw ito sa ipinatupad ni Duterte na pagdadagdag ng pondo para sa intelligence funds at tuluy-tuloy na paggastos para sa mga kagamitang militar.

Ang dati nang kaunting bilang ng mga doktor at nars ay lalo pang nabawasan sa mabilis na paglaganap ng COVID-19. Kamakailan, nagpahayag ng pagka-alarma ang World Health Organization dahil 13% sa kabuuang bilang ng mga nahawaan sa bansa ay mga front liners na mga health workers. Dahil walang malinaw na direktiba si Duterte para tugunan ang pangangailangan ng mga nasa sektor ng kalusugan, nadagdag nitong Pebrero ang nasa 2,000 nars sa bilang ng mga Pilipinong nangibang-bansa kahit pa may matinding pangangailangan sa ating bayan. Bago pa man ito, malaking bilang na ng mga manggagawang pangkalusugan na ang pinipiling umalis nalang sa Pilipinas kapalit ng mas mataas na sweldo sa ibang bansa.

Pinalalala pa ng kakulangan sa mga personal protective equipment (PPE’s), mga facemasks, kakulangan ng mga pampublikong pagamutan, mamahaling mga gamot at kawalan ng sapat na programang medikal para sa mamamayan ang lumalalang paglaganap ng COVID-19 at ng matagal nang atrasadong sistemang pangkalusugan sa bansa. Malinaw na sintomas ng isang nabubulok na sistemang panlipunan ang kapabayaan nito na pangalagaan hindi lamang ang kapakanan ng mamamayan kundi pati ang mga pangunahing nangangalaga sa kanilang kalusugan.

Sa huli, walang ibang masusulingan ang mga manggagawang pangkalusugan kundi ang masikhay na pagsusulong ng kanilang demokratikong interes at karapatan. Tanging sa pakikipagkaisa sa hanay ng malawak na masang anakpawis lamang maisusulong at maitataguyod ang isang sosyalistang estadong tunay na mangangalaga sa kapakanan ng mamamayan habang pinapataas ang kalidad ng sistemang pangkalusugan sa bansa. Tiyak na sa pananagumpay ng pambansa demokratikong rebolusyon maisusulong ang makamasa, makabayan at siyentipikong kaayusang pangkalusugan.

Paglingkuran ang sambayanan!

Mabuhay ang mga manggagawang pangkalusugan!

Isulong ang pambansa, siyentipiko at pangmasang sistemang pangkalusugan!

Itaguyod ang demokratikong karapatan ng mamamayan sa serbisyong panlipunan!

Taas-kamaong pagpupugay sa mga manggagawang pangkalusugan sa kanilang taos-pusong paglilingkod sa sambayanan! -- MSP-Rizal