Welga ng 450,000 manggagawa, ikinakasa sa UK

,

Halos kalahating milyong manggagawa na kabilang sa mga unyon sa United Kingdom ang naghahandang magwelga para ipaglaban ang makaratungang pagtaas ng kanilang sahod sa gitna ng pagsirit ng implasyon at pagtaas ng cost of living sa bansa. Karamihan sa kanila ay halos isang dekada nang di nakatatanggap ng dagdag-sahod, at sa aktwal ay dumanas pa ng “wage repression” o pagpako ng mga sahod sa kabila ng walang awat na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at singil sa pampublikong yutilidad.

Kabilang sa mga naghahandang magwelga ang mga unyon ng mga empleyado sa gubyerno, guro, istap akademiko at mga drayber ng tren na napabalitang magkakasa ng 1-araw na koordinadong welga sa Pebrero 1. Inaasahang lalahok dito ang 100,000 empleyadong pampubliko ng UK.

Ang pagkilos ay bahagi ng bumwelong kilusang welga na inilunsad ng malalaking unyon mula pa nakaraang taon. Sa Nobyembre lamang noong nakaraang taon, 467,000 “working days” ang nawala dulot ng mga welga, ayon sa Office of National Statistics ng bansa.

Noong Disyembre 2022, lalupang umarangkada ang mga welga nang ikasa ng 100,000 nars sa National Health Service ang kanilang 2-araw na pagkilos. Nagdesisyon ang unyon sa pagtanggi ng kanilang departamento na ipatupad ang naisabatas nang pagtataas ng kanilang sahod. Kasabay nito, igiit nila ang dagdag-sahod nang hanggang 19% para makaagapay sila sa implasyon at dagdag na personel sa mga ospital para bawasan ang sobra-sobrang pagpapatrabaho sa kanila. Nakahanda ang mga nars na ipagpatuloy ang kanilang mga pagkilos, at sumabay sa alon ng malalaki pang pagkilos sa bansa ngayong taon.

Noon ding Disyembre, nagkasa ng welga ang mga manggagawa sa tren, drayber ng ambulansya at iba pang serbisyong pang-emerhensiya. Handa silang magwewelga sa Pebrero at Marso, hanggang di tinutugunan ng estado ang kanilang makatarungang hinaing.

Inaasahang lalawak pa ang mga welga at paglaban ng mga manggagawa sa UK lalupa’t pumasok na sa resesyon ang ekonomya ng bansa.

AB: Welga ng 450,000 manggagawa, ikinakasa sa UK